Oświadczenie FM Bank PBP S.A. w sprawie decyzji KNF dotyczącej głównego akcjonariusza

Bankowość

Dzisiaj w godzinach popołudniowych na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego pojawił się Komunikat z 211. posiedzenia Komisji, w którym Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o podjętej decyzji w sprawie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji FM Bank PBP S.A. przez PL Holdings S.a.r.l. oraz Abris-EMP Capital Partners Limited oraz zaleceniu sprzedaży wszystkich akcji FM Bank PBP S.A. posiadanych przez PL Holdings S.a.r.l. w terminie do 31 grudnia 2014 r.

Dzisiaj w godzinach popołudniowych na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego pojawił się Komunikat z 211. posiedzenia Komisji, w którym Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o podjętej decyzji w sprawie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji FM Bank PBP S.A. przez PL Holdings S.a.r.l. oraz Abris-EMP Capital Partners Limited oraz zaleceniu sprzedaży wszystkich akcji FM Bank PBP S.A. posiadanych przez PL Holdings S.a.r.l. w terminie do 31 grudnia 2014 r.

- Decyzja Komisji dotyczy strategicznego akcjonariusza Banku, ale nie ma żadnego wpływu na działanie rady nadzorczej i zarządu Banku oraz na bieżące, stabilne funkcjonowanie Banku - mówi Sławomir Lachowski, p.o. Prezesa Zarządu FM Bank PBP S.A. - FM Bank PBP S.A. skutecznie realizuje strategię rozwoju, a wyniki za pierwszy kwartał 2014 roku są znacznie lepsze od zakładanych.

Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego po ostatniej kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w końcu ubiegłego roku, w swoim piśmie podsumowującym wyniki badań uznała, że "sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa środków gromadzonych na rachunkach bankowych."

Bank zakończył 2013 rok z wynikiem znacznie przewyższającym założenia planu finansowego. W związku z powyższym nie ma żadnych przesłanek do obaw związanych z bieżącą sytuacją i działalnością operacyjną. Współczynnik wypłacalności FM Banku PBP S.A. po pierwszym kwartale 2014 roku wyniósł ok. 15 proc. wobec 12 proc. wymaganych przez KNF.

Źródło: FM Bank PBP S.A.

Udostępnij artykuł: