Oszczędzanie nie musi być trudne

Polecamy

Oszczędzanie to trudna sztuka, szczególnie jeśli chcemy uzbierać dużą kwotę. Expander radzi, że aby nam się to udało należy zbudować plan, którego później będziemy się trzymać. Dodatkowo ważne jest nie tylko ile odkładamy, ale także jak są pomnażane nasze pieniądze.

Oszczędzanie to trudna sztuka, szczególnie jeśli chcemy uzbierać dużą kwotę. Expander radzi, że aby nam się to udało należy zbudować plan, którego później będziemy się trzymać. Dodatkowo ważne jest nie tylko ile odkładamy, ale także jak są pomnażane nasze pieniądze.

Podstawową zasadą oszczędzania jest, to że odkładanych pieniędzy nie należy trzymać w gotówce. W okresach istotnych wzrostów cen szybko traci ona bowiem na wartości. Aby się przed tym uchronić należy więc korzystać z produktów oszczędnościowych przynoszących odsetki w wysokości nie niższej niż poziom inflacji.

Dobrym rozwiązaniem jest również podzielanie oszczędności na przynajmniej dwie części. Jedna będzie przeznaczona na ważne długoterminowe cele, takie jak poprawa sytuacji na emeryturze czy przyszła pomoc dzieciom. Druga część to pieniądze na wydatki, które będziemy realizować w krótszym terminie, czyli np. wyjazdy wakacyjne czy nowy sprzęt AGD/RTV.

Jeśli chcemy zebrać duża kwotę zwykle niezbędne jest ustanowienie sobie pewnych zasad. Dobrym przykładem może być postanowienie, że określoną kwotę wpłacamy na lokatę czy inny produkt oszczędnościowy zaraz po wpływie wynagrodzenia. To spowoduje, że wydając pieniądze będziemy musieli się ograniczyć do kwoty pozostałej po odliczeniu oszczędności.

Niestety nawet jeśli ustalimy sobie zasady oszczędzania, to i tak istnieje ryzyko, że po pewnym czasie nasz plan się załamie. Dla wielu oszczędnie jest nieprzyjemne. Polega przecież na tym, że musimy odebrać sobie pieniądze, które moglibyśmy wydać na bieżąco. Cel oszczędzania jest natomiast odległy. Dlatego żeby zmniejszyć dyskomfort warto zautomatyzować proces oszczędzania np. dzięki ustanowieniu stałych comiesięcznych przelewów.

W zebraniu dużych oszczędności bardzo pomocne jest również wybieranie takich rozwiązań, które przynoszą najwyższe zyski. Dla oszczędności krótkoterminowych warto poszukać najlepszych produktów bezpiecznych tj. lokaty, konta oszczędnościowe czy fundusze inwestycyjne obarczone niewielkim ryzykiem. W przypadku oszczędności długoterminowych najlepsze rezultaty przynoszą natomiast inwestycje w obarczone pewnym ryzykiem np. fundusze stabilnego wzrostu, zrównoważone, akcyjne itp.

Warto też pamiętać o tym, że dobór produktów jest uzależniony od indywidualnych preferencji danej osoby. Z tego powodu część osób na lokatach trzyma nawet oszczędności długoterminowe. Inni wysoki zysk przedkładają nad bezpieczeństwo i większość oszczędności inwestują. Każdy powinien więc znaleźć takie rozwiązanie, które najlepiej pasuje do jego preferencji i oczekiwań. Pomóc w tym może także doradca finansowy, który może pomóc w ułożeniu planu oszczędzania.

Jarosław Sadowski
Analityk firmy Expander

Udostępnij artykuł: