Oszczędności Polaków wzrosły do 1 386 mld zł. Najchętniej gromadzimy pieniądze w bankach i SKOK-ach

Finanse osobiste

Pieniądze wysypujące się z otwartej skarbonki
Fot. Pixabay.com

Wartość oszczędności gospodarstw domowych wzrosła do 1 386 mld zł w IV kw. 2017 r. - wynika z raportu przygotowanego przez Analizy Online.

Oszczędności gospodarstw domowych wzrosły do 1 386 mld zł. Najchętniej gromadzimy pieniądze w #banki i #SKOK

“W instrumentach rynku kapitałowego, na depozytach, w gotówce i w OFE Polacy zgromadzili na koniec grudnia 1 386 mld zł – o +27 mld zł więcej kwartał do kwartału i o przeszło +107 mld zł więcej rok do roku” – czytamy w raporcie.

W IV kw. najbardziej wzrosły aktywa zgromadzone na depozytach w bankach i SKOK-ach (+19 mld zł). W sumie na depozytach bieżących i terminowych polskie gospodarstwa domowe zgromadziły już ponad 753 mld zł. Wzrost dotyczył wyłącznie depozytów bieżących, podczas gdy wartość środków zgromadzonych na lokatach terminowych spadła o przeszło 4 mld zł kw/kw.

“Ich mniejsza popularność to efekt niskiego oprocentowania i rosnącej inflacji w Polsce. W efekcie realna stopa zwrotu z tych instrumentów coraz częściej jest ujemna” – wyjaśniono.

Wzrosły aktywa funduszy inwestycyjnych

W IV kwartale rosły także aktywa detalicznych funduszy inwestycyjnych (+6,3 mld zł). Wartość aktywów wzrosła w tym segmencie o przeszło +3,8 mld zł. W sumie na koniec 2017 roku aktywa we wszystkich krajowych funduszach sięgnęły 130 mld zł (po wyłączeniu środków pozyskanych poprzez UFK), co oznacza wzrost o +6,3 mld zł kw/kw i przebicie historycznego maksimum z 2007 roku.

“Ostatni kwartał był zwieńczeniem udanego roku pod względem aktywów zgromadzonych w obligacjach skarbowych, które wzrosły o przeszło +1 mld zł kw/kw (+6,9%) i wyniosły na koniec grudnia ponad 16 mld zł. Niezmiennie dużą popularnością cieszyły się dwuletnie obligacje o stałym oprocentowaniu na poziomie 2,1%. Warto jednak zauważyć, że Ministerstwo Finansów od października zaczęło oferować 3-miesięczne obligacje o stałym oprocentowaniu 1,5% w skali roku. Chociaż jest to poziom niższy od inflacji, to spotkały się one z dużym zainteresowaniem. Sprzedaż w czwartym kwartale przekroczyła solidne 0,65 mld zł. Dużą popularnością cieszyły się również obligacje indeksowane inflacją, 4- i 10-letnie (razem 0,9 mld zł)” – czytamy dalej.

Spadki na GPW

Analizy Online szacują spadek wartości akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o blisko -0,5 mld zł kw/kw do ok. 57,4 mld zł w IV kw. 2017 r. Jednocześnie cały poprzedni rok upłynął pod znakiem dynamicznego wzrostu GPW (głównie za sprawą największych spółek publicznych) i, co za tym idzie, wyraźnego wzrostu dynamiki środków ulokowanych w akcjach przez gospodarstwa domowe (+30,6%).

“Warto zwrócić uwagę na aktywa zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych (OFE). Na koniec roku ich wartość wyniosła 179,5 mld zł, co oznacza spadek względem poprzedniego kwartału o przeszło -1,5 mld zł. Pierwszym powodem była wspomniana słabsza koniunktura na warszawskiej giełdzie (w portfelach OFE znajdują się w przeważającej mierze akcje polskich spółek). Drugim był negatywny wpływ tzw. ‘suwaka’, czyli stopniowego przenoszenia z OFE do ZUS środków osób osiągających wiek przedemerytalny. W związku z obniżeniem od października ubiegłego roku wieku emerytalnego (z 67 lat do 65 dla mężczyzn i 60 dla kobiet) automatycznie więcej środków zostało przeniesione do ZUS w ramach mechanizmu „suwaka”. W ostatnim kwartale było to łącznie prawie 3 mld zł, podczas gdy w poprzednich trzech było to średnio 1 mld zł” – wskazano także w materiale.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: