Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą

BANK 2016/11

„Dobrobyt i pomyślność każdego kraju jest oparta na solidnej skale, jaką jest oszczędzanie” – tej treści sentencja widniała w książeczkach oszczędnościowych Pocztowej Kasy Oszczędności, które z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego wręczano w rodzinach wielodzietnych piątemu i każdemu kolejnemu potomkowi. Tę wymowną maksymę nie bez powodu przywołał prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, prezentując najnowszy raport na temat oszczędzania Polaków.

Jerzy Rawicz

Nawiązując do inicjatywy sprzed przeszło 80 lat, prezes ZBP wskazał na konieczność aktywnego zaangażowania administracji publicznej w budowę skłonności do oszczędzania. Ma to kluczowe znaczenie, zwłaszcza obecnie, kiedy wciąż odczuwamy skutki gospodarczej recesji lat 2007–2011, a wbrew często spotykanej opinii kryzysowe czasy bynajmniej nie służą gospodarności. Wątpliwości odnośnie oszczędzania mają również Polacy, pomimo iż kryzys finansowy obszedł się z naszą gospodarką nader łagodnie. Tę smutną prawdę potwierdzają wyniki badania, przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie ZBP. Braku skłonności do oszczędzania nie da się dłużej tłumaczyć ubóstwem: tylko 35% respondentów zadeklarowało, że nie jest w stanie odłożyć nic z miesięcznych zarobków. To duża poprawa w porównaniu z analogicznym sondażem sprzed ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: