Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą

BANK 2016/11

„Dobrobyt i pomyślność każdego kraju jest oparta na solidnej skale, jaką jest oszczędzanie” – tej treści sentencja widniała w książeczkach oszczędnościowych Pocztowej Kasy Oszczędności, które z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego wręczano w rodzinach wielodzietnych piątemu i każdemu kolejnemu potomkowi. Tę wymowną maksymę nie bez powodu przywołał prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, prezentując najnowszy raport na temat oszczędzania Polaków.

„Dobrobyt i pomyślność każdego kraju jest oparta na solidnej skale, jaką jest oszczędzanie” – tej treści sentencja widniała w książeczkach oszczędnościowych Pocztowej Kasy Oszczędności, które z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego wręczano w rodzinach wielodzietnych piątemu i każdemu kolejnemu potomkowi. Tę wymowną maksymę nie bez powodu przywołał prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, prezentując najnowszy raport na temat oszczędzania Polaków.

Jerzy Rawicz

Nawiązując do inicjatywy sprzed przeszło 80 lat, prezes ZBP wskazał na konieczność aktywnego zaangażowania administracji publicznej w budowę skłonności do oszczędzania. Ma to kluczowe znaczenie, zwłaszcza obecnie, kiedy wciąż odczuwamy skutki gospodarczej recesji lat 2007–2011, a wbrew często spotykanej opinii kryzysowe czasy bynajmniej nie służą gospodarności. Wątpliwości odnośnie oszczędzania mają również Polacy, pomimo iż kryzys finansowy obszedł się z naszą gospodarką nader łagodnie. Tę smutną prawdę potwierdzają wyniki badania, przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie ZBP. Braku skłonności do oszczędzania nie da się dłużej tłumaczyć ubóstwem: tylko 35% respondentów zadeklarowało, że nie jest w stanie odłożyć nic z miesięcznych zarobków. To duża poprawa w porównaniu z analogicznym sondażem sprzed dwóch lat, kiedy to aż 42% uczestników przeznaczało całe swe przychody na wydatki bieżące. Równocześnie jednak 9% ankietowanych nie jest w stanie określić, czy zaoszczędzają cokolwiek z regularnych zarobków. Przynajmniej co trzeci z naszych rodaków regularnie gromadzi oszczędności na poziomie nieprzekraczającym 250 zł miesięcznie – takiej odpowiedzi udzieliło 35% respondentów. Niemal połowę tej grupy stanowią osoby, dla których maksymalnym pułapem regularnie odkładanych środków jest kwota 100 zł. Dla porównania, jedynie 3% odpowiedzi wskazywało na znacznie wyższe kwoty, przekraczające 500 zł. Analizując powyższe wyniki, należy jednakże wziąć poprawkę na osoby otrzymujące wynagrodzenie nieregularnie: drobnych przedsiębiorców, samozatrudnionych, jak też przedstawicieli wolnych zawodów. Nie jest wykluczone, że to właśnie respondenci z tych grup najczęściej nie byli w stanie sprecyzować, czy w ogóle są w stanie gromadzić jakiekolwiek nadwyżki finansowe.

Oszczędności jako zestaw pierwszej pomocy

Jeszcze mniej optymistycznie rysują się postawy wobec oszczędzania długoterminowego. Odsetek osób deklarujących brak tego rodzaju oszczędności (37% badanych) w znacznej mierze pokrywa się z tymi, którzy wszystkie zarobki wydają na życie; niepokojącym sygnałem jest natomiast 26-proc. grupa niezorientowanych. Warto podkreślić, iż skłonność do oszczędzania długoterminowego rośnie wraz z wartością regularnie gromadzonych środków. W przypadku osób odkładających z każdej wypłaty przeszło 500 zł praktycznie wszyscy kierowali się perspektywą dalszą niż najbliższe miesiące. Z kolei w grupie oszczędzających kwoty niższe niż 250 zł jedynie 60%, czyli 21% ogółu badanych, zadeklarowało długoterminowy cel gromadzenia środków.

Niesprecyzowany horyzont czasowy polskiego oszczędzania potwierdzają odpowiedzi na pytanie o przeznaczenie gromadzonych ś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: