Oszczędzaj na windykacji

Finanse i gospodarka

Pragma Inkaso edukuje rynek w zakresie zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym. Spółka udostępniła darmowy elektroniczny kalkulator kosztów windykacji. Proste w obsłudze narzędzie pozwala szybko skalkulować koszt działań windykacyjnych prowadzonych na własną rękę. Autorzy oprogramowania podpowiadają też jak zminimalizować ponoszone koszty.

Pragma Inkaso edukuje rynek w zakresie zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym. Spółka udostępniła darmowy elektroniczny kalkulator kosztów windykacji. Proste w obsłudze narzędzie pozwala szybko skalkulować koszt działań windykacyjnych prowadzonych na własną rękę. Autorzy oprogramowania podpowiadają też jak zminimalizować ponoszone koszty.

Sprawdź ile Cię to naprawdę kosztuje

W momencie powstania zatorów przedsiębiorcy podejmują szereg działań, aby odzyskać swoje pieniądze. Większość rozpoczyna od telefonów z monitem, czasem wizyt u dłużnika. Popularną praktyką jest wysyłka wezwań do zapłaty. Ostatecznie gros spraw kończy się wniesieniem pozwu do sądu. Każda z tych czynności, nawet wykonywana dorywczo, wiąże się z kosztami. Przedsiębiorcy wychodzą jednak z założenia, że nawet jeżeli nie odniosą sukcesu w samodzielnej windykacji, to przynajmniej nic ich to nie kosztuje.

- Chcieliśmy pokazać, że to przeświadczenie jest dalekie od prawdy. Większość firm zlecających windykację, wcześniej przez wiele tygodni, nawet miesięcy bez skutku próbowało własnymi siłami odzyskać należność i poniosła związane z tym koszty. – przekonuje Danuta Czapeczko dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Pragma Inkaso SA.

Kalkulator pozwala oszacować podstawowe koszty administracyjne, pracownicze i techniczne obsługi długu. Zgodnie z różnymi szacunkami ekspertów straty wynikające z nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów stanowią blisko 8 proc. wszystkich kosztów prowadzenia działalności. Warto wiedzieć, że jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się zlecić windykację profesjonalnej firmie będzie mógł jej kosztami obciążyć dłużnika.

Jak to działa?

Wprowadzając dane o nominale długu, liczbie wykonanych telefonów, wyjazdów i wysłanych do dłużnika monitów oraz konsultacji prawniczych otrzymujemy przybliżony koszt obsługi długu na etapie polubowny i sądowym. W przypadku windykacji sądowej kalkulator pozwala precyzyjnie obliczyć koszty sumując wysokość wpisu sądowego i koszty zastępstwa procesowego, określone ściśle w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w zależności od wartości przedmiotu sporu. Przykładowo z kalkulacji za pomocą narzędzia udostępnionego przez Pragma Inkaso dla długu o nominale 60 tys. zł (zakładając, że pracownik oddelegowany do windykacji pobierający wynagrodzenie wysokości 3 tys. zł wykona 7 telefonów do dłużnika, wyśle 2 wezwania do zapłaty i złoży 3 wizyty w siedzibie dłużnika oddalonej o 60 km od firmy i skorzysta z dwóch konsultacji z prawnikiem) wynika, że firma poniosła  koszt 682 zł, a wspomniane działania pochłonęły co najmniej 12 roboczych godzin i 34 min. W przypadku, gdy działania polubowne nie odniosą skutku i przedsiębiorca skieruje wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty, a wiadomo, że w większości wypadków tak właśnie jest, czas windykacji wysłuży się o co najmniej godzinę, a koszty wzrosną już do 10 901 zł. Warto też podkreślić, że koszty te dotyczą windykacji tylko jednego dłużnika.

Kalkulator jest optymistyczny

Autorzy oprogramowania podkreślają jednak, że kalkulator uwzględnia tylko podstawowe koszty. Do tych wartości większość przedsiębiorców powinna doliczyć koszt wyłączenia z obrotu znacznych sum, które zamiast pracować kredytują działalność dłużnika. Przedsiębiorca bezskutecznie oczekujący zapłaty należności nierzadko ponosi koszty zaciągnięcia kredytu obrotowego. Marża, procent, odsetki to niebagatelne sumy, które stanowią dodatkowy koszt fiaska windykacji polubownej. To samo dotyczy czasu. Dane, które wynikają z kalkulatora dotyczą wyłącznie aktywnych roboczogodzin. Do tego dochodzi jeszcze czas potrzebny na przeprowadzenie wszystkich procedur. Z praktyki kancelarii prawnej Pragma Inkaso wynika, że czas sądowego dochodzenia roszczeń w naszym kraju to średnio dwa lata.

Jak oszczędzać na windykacji?

Kalkulator oblicza koszty windykacji, które przedsiębiorcy ponoszą bez względu na efekt. Firmy windykacyjne pobierają wynagrodzenie za sukces więc przedsiębiorcy, ponoszą je tylko wówczas, gdy gotówkę rzeczywiście uda się odzyskać. Autorzy oprogramowania podkreślają, że największym błędem popełnianym przez wierzycieli jest zwlekanie z egzekwowaniem należności. Największe szanse odzyskania długu są w przypadku wierzytelności o niewielkim stopniu przeterminowania, poniżej 3 miesięcy. Ponadto odzyskanie długu na etapie polubownym to oszczędność czasu i pieniędzy.

Przy wysokich nominałach długów koszty sądowe mogą być rzeczywiście dużym obciążeniem. Pamiętajmy, że wpis sądowy i koszty zastępstwa procesowego przedsiębiorcy muszą ponieść najczęściej wtedy, kiedy już mają kłopoty finansowe spowodowane bezskutecznym oczekiwaniem na zapłatę przez klientów. Firma windykacyjna może zaproponować kredytowanie tych kosztów lub windykację z zaliczkowym finansowaniem przyszłych spłat od dłużnika. Większość podejmie się też odzyskania kosztów własnej prowizji od dłużnika bo taką możliwość stwarza ustawa o terminach zapłaty - dodaje Danuta Czapeczko.

Kalkulator jest dostępny pod adresem www.oszczedzajnawindykacji.pl

Źródło: Pragma Inkaso SA

Udostępnij artykuł: