Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe: System emerytalny jest dla ludzi młodych

NZB 2016/01

Kiedy podejmowałam swoją pierwszą pracę, zastanawiałam się, jak mogę rozdysponować otrzymane wynagrodzenie. Uwzględniałam oczywiście w tych planach podstawowe wydatki na życie i drobne przyjemności, ale moim głównym celem było uzbieranie konkretnej kwoty na wymarzone wakacje. To był wówczas mój jedyny plan oszczędnościowy.

Kiedy podejmowałam swoją pierwszą pracę, zastanawiałam się, jak mogę rozdysponować otrzymane wynagrodzenie. Uwzględniałam oczywiście w tych planach podstawowe wydatki na życie i drobne przyjemności, ale moim głównym celem było uzbieranie konkretnej kwoty na wymarzone wakacje. To był wówczas mój jedyny plan oszczędnościowy.

Małgorzata Rusewicz

Przez brak wiedzy i myślenie krótkoterminowe dziś muszę oszczędzać więcej, ponieważ chcę, aby moja przyszłość za 20 czy 30 lat sprostała moim wymaganiom. To właśnie jest powód, dla którego nie warto zwlekać z budowaniem własnego długoterminowego kapitału emerytalnego.

Małgorzata Rusewicz

Prezes Izby Gospodarczej
Towarzystw Emerytalnych

W innych krajach, podobnie jak w Polsce, aktywnie oszczędzają na emeryturę głównie osoby zamożne, a popularyzowanie oszczędzania na starość poprzez ulgi podatkowe, w przypadku osób mało zarabiających, jest generalnie mało skuteczne. Co więcej, ostatnie zmiany systemu emerytalnego doprowadziły do utraty zaufania obywateli do powszechnego systemu emerytalnego. Efekty tych zmian możemy obserwować bezpośrednio przez badania społeczne, w których respondenci określają swój poziom zaufania do instytucji publicznych i prywatnych, jak również pośrednio przez ich zachowania dotyczące oszczędności emerytalnych. Widać to chociażby po wynikach „Diagnozy Społecznej”1, gdzie analizowane jest zaufanie obywateli do ZUS. Otrzymane wyniki wskazują, że ogółem rzecz biorąc, więcej ludzi nie ufa ZUS, niż darzy tę instytucję zaufaniem. Wyniki z poprzednich lat (2007-2013) wskazywały również na to, że około 10% respondentów ufało otwartym funduszom emerytalnym. Nie ufa ZUS ponad połowa osób w wieku 25-44 lata, także połowa osób z wykształceniem wyższym. Można więc postawić hipotezę, że brak zaufania do ZUS wynika z szerszego problemu – spadku zaufania do systemu ubezpieczeń społecznych, który jest efektem zachodzących w tym systemie zmian.

Potwierdzeniem tej hipotezy jest poprawa w obszarze oszczędzania na emeryturę. Jest ona głównie obserwowana wśród gospodarstw mało zamożnych i nie wynika bezpośrednio z poprawy ich sytuacji finansowej. Można przypuszczać, że wzrost świadomości niskiego zabezpieczenia emerytalnego oferowanego przez ZUS i OFE, dyskutowany szeroko w mediach w trakcie przeprowadzania reformy emerytalnej w roku 2014, przyczynił się do zmiany postaw wobec planowania długoterminowego. Wyniki „Diagnozy Społecznej” potwierdzają również dane dotyczące liczby kont IKE i IKZE, w tym kont, na które została dokonana wpłata2.

Dlaczego warto oszczędzać ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: