Otwarcie Centrali PBS

Bankowość

5 grudnia 2013 roku zapisał się na kartach historii Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie w sposób wyjątkowy za sprawą uroczystości otwarcia siedziby banku i oddziału w Janikowie po gruntownej modernizacji.

5 grudnia 2013 roku zapisał się na kartach historii Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie w sposób wyjątkowy za sprawą uroczystości otwarcia siedziby banku i oddziału w Janikowie po gruntownej modernizacji.

Przybyli specjalnie na tą okazję goście przywitani zostali przez pana Andrzeja Sarnowskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz panią Annę Kaczmarek - Prezesa Zarządu Banku. Na spotkaniu silnie reprezentowane były władze samorządowe na czele z Wójtem Gminy Inowrocław Tadeuszem Kacprzakiem, Przewodniczącym Rady Powiatu Inowrocławskiego Ryszardem Jagodzińskim oraz Burmistrzem Janikowa Andrzejem Brzezińskim, Burmistrzem Gniewkowa Adamem Roszakiem oraz Burmistrzem Trzemeszna Krzysztofem Derezińskim. Wśród zaproszonych gości obecni byli również przedstawiciele Spółdzielczej Grupy Bankowej, tj. Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A. Adam Skowroński, Prezesi Zarządu sąsiadujących banków spółdzielczych. Oczywiście nie zabrakło również klientów Banku, liderów lokalnej przedsiębiorczości. Zgromadzeni Goście w towarzystwie członków Rady Nadzorczej, Zarządu i kadry kierowniczej Banku mogli zwiedzać obiekt. Prowadzono ożywione rozmowy na temat estetyki i funkcjonalności nowej siedziby Banku. Na wszystkich uczestnikach spotkania zrobiła ogromne wrażenie.

"Z satysfakcją przyjęliśmy liczne opinie, że budynek, jak i jego wnętrze bardzo się Państwu podoba. Zależało nam na prostocie, funkcjonalności i przyjaznym klimacie, co udało się, jak sądzę, osiągnąć" - podkreślała w okolicznościowym przemówieniu Prezes PBS - Anna Kaczmarek - "Mam również nadzieję, że przyczyniliśmy się stworzenia dobrej przestrzeni do życia naszych klientów i mieszkańców miasta". Podczas przemówienia szczególne podziękowania za współpracę zostały skierowane do wykonawców inwestycji, ale przede wszystkim do wieloletnich, lojalnych klientów banku, którzy poprzez swoje świadome, biznesowe decyzje wzmacniają lokalne środowisko, co w dobie globalizacji, koncentracji kapitału ma ogromne znaczenie. Podziękowania Pani Prezes skierowała również do pracowników Banku, którzy pełni zaangażowania, brali udział w intensywnym procesie wprowadzania systemu zarządzania przez kompetencje, zmian organizacyjnych, informatycznych, które miały miejsce w ostatnich kilku latach, a które zostały uwieńczone otwarciem nowej siedziby Banku tworząc ostatecznie nowoczesny Bank.

Część oficjalna została zakończona przecięciem wstęgi, którego wspólnie dokonali Wiceprezes SGB-Banku S.A. Adama Skowroński, Burmistrz Andrzej Brzeziński i Prezes Zarządu Anna Kaczmarek.

Źródło: www.piastowskibs.com.pl

SzostyAkapitIKolejne

Udostępnij artykuł: