Otwarcie nowej siedziby Banku Spółdzielczego w Goleniowie

Bankowość

1 sierpnia 2014 r.  zapisze się w historii Banku Spółdzielczego w Goleniowie. W tym dniu o godz. 14:00 dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Banku.

W nowej siedzibie Banku znajduje się Centrala Banku oraz placówka. Symboliczną wstęgę przecięli: Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goleniowie – Czesław Siwek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Goleniowie – Tomasz Sobolewski, Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A. – Adam Skowroński, Starosta Powiatu Goleniowskiego – Tomasz Stanisławski oraz Burmistrz Gminy Goleniów – Robert Krupowicz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Prezesi ościennych Banków Spółdzielczych, Starosta Powiatu Goleniowskiego, Burmistrz Gminy Goleniów, a także Burmistrzowie gmin obsługiwanych przez Bank, Komendant Powiatowy Policji oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Po przecięciu wstęgi wszyscy zebrani mieli okazję obejrzeć obiekt, który wywarł na zwiedzających bardzo duże wrażenie. Należy przypomnieć, iż w budynku w którym mieści się aktualnie nowa siedziba Banku znajdowała się mleczarnia.  Budynek przeszedł gruntowny remont, który dobiegł końca, a klienci i pracownicy Banku mogą cieszyć się, korzystając z nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu. Po zwiedzaniu obiektu przyszedł czas na życzenia i gratulacje oraz lampkę szampana. Otwarciu towarzyszyły gry i konkursy przygotowane dla dzieci.
140816.nowa.placowka.02.500

Bank Spółdzielczy w Goleniowie ugruntowuje swoją pozycję na lokalnym rynku, zyskując opinię Banku sprawnego, przyjaznego i świadczącego usługi na najwyższym poziomie. Bank zadbał również by nowa siedziba stanowiła trwały wkład w architekturę Goleniowa oraz była wizytówką Banku i miasta.

Otwierając placówkę, Bank konsekwentnie dąży do realizacji założeń wynikających ze Strategii na lata 2011-2015.
140816.nowa.placowka.03.500

Źródło: Bank Spółdzielczy w Goleniowie

Udostępnij artykuł: