Otwarcie nowej siedziby Banku w Makowie Mazowieckim

Bankowość

W dniu 29 listopada br. odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Centrali Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu, zlokalizowanej przy ulicy Admirała Rickovera 15 w Makowie Mazowieckim.

W dniu 29 listopada br. odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Centrali Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu, zlokalizowanej przy ulicy Admirała Rickovera 15 w Makowie Mazowieckim.

Część oficjalną uroczystych obchodów rozpoczęto Mszą Świętą w kościele pw. Św. Alberta w Makowie Mazowieckim, która była celebrowana przez księży: Krzysztofa Biernata, Andrzeja Kotarskiego i Edwarda Kaczmarczyka.

Kolejnym elementem było otwarcie i poświęcenie nowej siedziby Centrali w Makowie Mazowieckim.

141211.bank.01.600x338

Wszystkich przybyłych gości przywitał Prezes Zarządu Banku Roman Chrzanowski.

W swoim wystąpieniu przywołał historię Banku, nawiązując do 90-letniej tradycji oraz z dumą podkreślając działanie Banku oparte na własnym, polskim kapitale. Opowiedział również o planach na przyszłość oraz opisał przebieg prac związanych z wybudowaniem nowej siedziby centrali. Podziękował wszystkim osobom, które wykazały się szczególnym zaangażowaniem podczas pracy na rzecz budowy centrali.

Symbolicznego przecięcia wstęgi  dokonali: Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie  Piotr Chrzanowski, Starosta Makowski Zbigniew Deptuła, Burmistrz Makowa Mazowieckiego Tadeusz Ciak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Antoni Załęski oraz Prezes Zarządu Roman Chrzanowski.

141211.bank.03.600x400

Następnie Ksiądz Krzysztof Biernat dokonał poświęcenia obiektu, po czym wszyscy goście zostali zaproszeni do zwiedzania budynku.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, przedstawiciel Banku Polskiej Spółdzielczości w osobie Wiceprezesa Zarządu Piotra Chrzanowskiego, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezesi zaprzyjaźnionych Banków Spółdzielczych, klienci Banku, Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Sali Bankietowej AMOR. Na początek Prezes Zarządu Roman Chrzanowski powitał wszystkich zaproszonych gości, a następnie goście nie szczędząc wyrazów uznania i zachwytu, gratulowali Prezesowi pięknego obiektu, wręczając przy okazji upominki. Ważnym elementem spotkania było wręczenie odznaczeń przyznanych przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Nowa siedziba Centrali Banku w Makowie Mazowieckim to nowoczesny budynek, który zapewni klientom wyższy standard obsługi a pracownikom podniesie komfort pracy.

Źródło: Bank Spóldzielczy Krasnosielc

Udostępnij artykuł: