Otwarta bankowość – rewolucja, do której trzeba się dobrze przygotować

Technologie i innowacje

Sektor bankowy jest w tej chwili na etapie wdrażania dyrektywy PSD2 i regulacyjnych standardów technicznych, czyli tzw. RTS-ów, a także zmian jakie wprowadziła nowelizacja krajowej ustawy o świadczeniu usług płatniczych – mówi Wojciech Pantkowski, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich

#WojciechPantkowski: : Każda instytucja finansowa musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy po 14 września 2019 roku chce być biernym, czy aktywnym uczestnikiem zmian #PSD2 #ZBP

Wbrew pozorom nie pozostaje wiele czasu na pełne wprowadzenie otwartej bankowości, ponieważ samo testowanie gotowych już rozwiązań informatycznych trwa niekiedy kiedy miesięcy i niemal zawsze pojawia się konieczność wprowadzenia poprawek, których sprawność funkcjonowania także wymaga przetestowania.

Jest to niezwykle istotne, ponieważ w największym stopniu zmiany dotkną bankowej infrastruktury. W skrócie zmiany będą polegały na konieczności udostępnienia danych ze swoich systemów za pośrednictwem otwartego API, z którego będą mogły korzystać podmioty zewnętrzne – TPP.

Otwarta bankowość to większa konkurencja także między bankami

Ale banki  też jednak będą mogły w ten sposób korzystać ze zbiorów konkurencyjnych podmiotów. Otwiera się zatem kolejne pole rywalizacji – kto lepiej wykorzysta wiedzę płynącą z różnych źródeł informacji oferując lepiej dostosowany do klienta produkt. Banki muszą zdecydować czy tylko dostosują się do wchodzących w życie uregulowań, i sprawnie odpowiadać na zapytania firm trzecich, czy też będą chciały same skorzystać z nowych regulacji i stać się podmiotami trzecimi, które będą z kolei kierowały pytania do innych banków – swoich konkurentów – przewiduje Wojciech Pantkowski.

Wygodny Qlips

Ekspert ZBP odniósł się też do nowej usługi  Qlips oferowanej przez sektor bankowy wraz z  Krajową Izbą Rozliczeniową – ta usługa pozwala w wygodny sposób dokonywać elektronicznie  wszelkich płatności, w tym opłacania faktur. Usługa Qlips ułatwia też zarządzanie budżetem domowym – podkreśla Wojciech Pantkowski.

 

Udostępnij artykuł: