Otwarta bankowość w Grupie BPS

Bankowość spółdzielcza

Bank BPS oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze wdrożyły rekomendację PSD2 i zapraszają dostawców usług finansowych (TPP) do współpracy.

Grupa BPS - logo
Źródło: Grupa BPS

Bank BPS oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze wdrożyły rekomendację PSD2 i zapraszają dostawców usług finansowych (TPP) do współpracy.

#BankBPS oraz wybrane zrzeszone banki spółdzielcze udostępniły interfejs #API, realizując wymogi dyrektywy #PSD2 dotyczące otwartej bankowości

Dyrektywa PSD2 otwiera erę otwartej bankowości – wprowadza przepisy wynikające z rozwoju usług płatniczych, pozwala wykorzystać dynamikę rozwoju technologicznego w zakresie płatności elektronicznych i mobilnych. Daje także możliwość kreowania innowacyjnych produktów finansowych. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu nowego typu niezależnych usługodawców na rynku usług płatniczych określanych jako podmiot trzeci ((ang. TPP Third Party Providers). Jednostki te, działając w imieniu Klienta będą oferować nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej.

Bank BPS oraz wybrane zrzeszone banki spółdzielcze udostępniły interfejs API

Bank BPS oraz wybrane zrzeszone banki spółdzielcze udostępniły interfejs API, realizując wymogi dyrektywy PSD2 dotyczące otwartej bankowości. Jest on dostępny dla licencjonowanych, zewnętrznych usługodawców TPP, spełniających warunki określone ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, wdrażającą PSD2.

Oferowane przez Bank BPS i wybrane banki spółdzielcze z Grupy BPS rozwiązanie uelastycznia rynek usług płatniczych, przy zachowaniu bezpieczeństwa i interesów klientów. Klienci Banku BPS oraz banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS w wygodny i bezpieczny sposób mogą mieć dostęp do następujących usług realizowanych przez licencjonowane podmioty trzecie (TPP) współpracujące z bankiem:
  • uzyskanie informacji o rachunku AIS
  • pobieranie informacje o rachunku i dostępnych na nim środkach i historii transakcji PIS
  • potwierdzenie dostępności środków na koncie w kwocie potrzebnej do realizacji transakcji CAF.

Standard PolishAPI

Interfejs Grupy BPS został opracowany w oparciu o standard PolishAPI współtworzony przez Związek Banków Polskich, banki, instytucje płatnicze oraz podmioty trzecie (TPP).Wejście do systemu dostępne jest poprzez adres  https://psd2-pdev.bankbps.pl, na którym zainteresowane podmioty mogą rozpocząć rejestrację oraz uzyskać pełną informację o funkcjonalnościach. 
Udostępnij artykuł: