Strefa VIP: Otwieranie drzwi do kariery

BANK 2016/11

– Musimy zawsze pamiętać o jednym: nie może być mowy o bylejakości, o wprowadzaniu klienta w błąd. Nie wolno nam tłumaczyć się brakiem czasu, jeżeli jest on potrzebny na wyjaśnienie klientom nowych rozwiązań – ten wymowny apel prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza, wygłoszony podczas 52. już uroczystości wręczenia certyfikatów Związku Banków Polskich w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych, miał znaczenie szczególne.

Karol Podgórski

Zwracając się do niekwestionowanej elity, jaką bez wątpienia jest kolejne już grono bankowców wyróżnionych nowymi stopniami zawodowymi, prezes ZBP w dobitny i jednoznaczny sposób przypomniał zebranym, iż w tak istotnym obszarze działalności, jaką jest kontakt z klientemi kompetentne doradztwo nawet najlepsi nie mogą spocząć na laurach. Właściwe postawy szybko procentują nie tylko w czysto finansowym rozumieniu; to właśnie dzięki odpowiedzialności byłych, jak i obecnych pracowników polskie banki cieszą się statusem instytucji zaufania publicznego i -pomimo poważnych perturbacji, jakie w ostatnim czasie dotknęły globalny sektor finansowy – utrzymują w tym zakresie wysokie notowania. Najbardziej jaskrawym dowodem na współzależność pomiędzy etycznym postepowaniem konkretnego pracownika, a opinią na temat całego sektora są przytoczone przez Krzysztofa Pietraszkiewicza wyniki badań poziomu zaufania społecznego do róż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: