Outsourcing czynności bankowych: Zosia-Samosia polubi outsourcing

NBS 2012/01

Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku uważa, że w najbliższych latach outsourcing czynności bankowych będzie równie ważny jak regulacje Bazylei III i usługi przez internet.

Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku uważa, że w najbliższych latach outsourcing czynności bankowych będzie równie ważny jak regulacje Bazylei III i usługi przez internet.

Nowe przepisy dotyczące usług outsourcingowych wprowadzone 27 października 2011 r. nowelizacją ustawy Prawo bankowe w połączeniu z oczekiwanymi zmianami w podatku VAT mogą spowodować bardzo wymierne oszczędności. Znikną bariery utrzymywania w bankach większości wydzielonych funkcji back-officu, co poprawi efektywność kosztową nawet o 15-25 proc. – ocenia Sobieraj.

Jest taka Zosia, Nazwano ją Zosia-Samosia, Bo wszystko „Sama! Sama! Sama!” Ważna mi dama! Wszystko sama lepiej wie, wszystko sama robić chce, Dla niej szkoła, książka, mama nic nie znaczą – wszystko sama! Zjadła wszystkie rozumy, Więc co jej po rozumie? Uczyć się nie chce – bo po co, Gdy sama wszystko umie? (…) Kto by się tam uczył, pytał, Dowiadywał się i czytał, Kto by sobie głowę łamał, Kiedy mogę sama, sama! – Toś ty taka mądra dama? A kto głupi jest! – Ja sama!

Z wiersza „Zosia-Samosia” Juliana Tuwima

Jak uwolnić się z kokonu?

Według danych Związku Banków Polskich aż 84 proc. placówek bankowych korzysta z zasobów i usług zewnętrznych podmiotów. Do najczęściej zlecanych do wykonania czynności należą sprzedaż produktów bankowych oraz przetwarzanie danych i administrowanie kredytami. Zdaniem ekspertów liberalizacja regulacji może zapewnić profity z tzw. efektu skali przy zachowaniu standardów właściwych dla instytucji zaufania publicznego. Banki są zainteresowane outsourcowaniem księgowości, systemów IT czy obsługi kadr i płac. Można już nie tylko zlecać prowadzenie windykacji należności, ale korzystać również z możliwości podoutsourcingu wielu usług. Nie obowiązuje przy tym nakaz każdorazowego zawiadamiania KNF o zamiarze zawarcia umowy z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Jak mówi Wojciech Sobieraj, nie tylko z powodu ograniczeń prawnych, lecz i wizerunkowych banki poczuwają się do odpowiedzialności za świadczone klientom usługi. Przez całe lata sektor był utrzymywany w kokonie biurokratycznych procedur i rygorów, bez żadnego uzasadnienia ekonomicznego nie mógł w sposób szeroki korzystać z usług firm zewnętrznych.

– Nie potrafię wyobrazić sobie, że w banku mamy wtryskiwarkę do plastiku i produkujemy karty płatnicze. Są cztery wielkie organizacje, które specjalizują się w tym i nikogo to nie dziwi. Niezrozumiałe jest zupełnie coś innego, na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: