Outsourcing usług IT jako sposób na innowacyjność firmy

Finanse i gospodarka

Outsourcing usług IT może być jednym ze źródeł uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku oraz efektywnym sposobem na podniesienie poziomu innowacyjności firmy. Przedsiębiorstwa decydujące się na ten typ współpracy mogą uzyskać dostęp do wiedzy specjalistów oraz różnorodnych rozwiązań technologicznych. Outsourcing IT to także szansa na dostosowanie działań przedsiębiorstwa do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej.

Outsourcing usług IT może być jednym ze źródeł uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku oraz efektywnym sposobem na podniesienie poziomu innowacyjności firmy. Przedsiębiorstwa decydujące się na ten typ współpracy mogą uzyskać dostęp do wiedzy specjalistów oraz różnorodnych rozwiązań technologicznych. Outsourcing IT to także szansa na dostosowanie działań przedsiębiorstwa do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej.

Firmy chcące zwiększyć efektywność tego typu kooperacji powinny jednak rozważyć podpisanie długofalowych kontraktów multisourcingowych, zapewniających kompleksową obsługę w danym obszarze. Takie rozwiązanie to dla firmy możliwość korzystania nie tylko ze standardowej obsługi IT, ale i często z doradztwa w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Firma zewnętrzna na bieżąco analizuje potrzeby klienta i rekomenduje wdrożenie odpowiednich narzędzi.

Tego typu kontrakty są coraz częstszym zjawiskiem, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej, co wynika m.in. z lawinowo rosnącej ilości danych. Zjawisko to zostało określone przez ekspertów wielu firm badawczych jednym z najważniejszych wyzwań, w obliczu którego staną zarówno światowe, jak i polskie firmy w najbliższych latach. Co więcej, technologie analizujące tzw. big data, czyli duże ilości danych, zostały przez specjalistów IDC nazwane siłą napędową rozwoju sektora IT do 2020 roku. To właśnie te firmy, które zainwestują lub skorzystają z ekspertyzy zewnętrznych partnerów w zakresie odpowiednich rozwiązań typu Business Intelligence (BI), będą mogły poprawić swoją pozycję rynkową w stosunku do konkurentów. BI, czyli aplikacje i technologie wspomagające procesy decyzyjne poprzez zbieranie, gromadzenie i analizowanie danych teraźniejszych i przeszłych, są nazywane przez ekspertów "wschodzącą technologią". Skorzystanie z usług wyspecjalizowanego dostawcy usług IT, posiadającego odpowiednie zasoby, jak również ekspertyzę w zakresie implementacji innowacyjnych narzędzi analitycznych pomoże firmie efektywnie reagować w czasie rzeczywistym na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe, jak również przewidywać rzeczywistość biznesową.

Janusz Dziurzyński
Wiceprezes ABSL
Dyrektor Globalnego Centrum Usług Biznesowych P&G GBS Warszawa

Udostępnij artykuł: