Outsourcing w Polsce na tle państw Europy Zachodniej

Finanse i gospodarka

W ciągu ostatnich kilku lat Polska stała się najważniejszą lokalizacją w regionie Europy Środkowo - Wschodniej pod inwestycje z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

O ile jeszcze 2-3 lata temu liderem była Wielka Brytania, Holandia czy Francja, o tyle teraz do gry o bezpośrednie inwestycje zagraniczne, głównie z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych mocno wchodzą takie kraje jak Polska, Rumunia, Węgry czy Czechy. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie w Europie Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza w Polsce outsourcing będzie rozwijać się w kolejnych latach bardzo dynamicznie. Z jednej strony, jesteśmy, podobnie jak inne kraje z tego regionu, konkurencyjni kosztowo, a z drugiej – mamy szerokie zaplecze wykwalifikowanych pracowników.

Pełny komentarz tutaj

Janusz Dziurzyński,
Dyrektor Centrum Procter & Gamble Global Business Services w Warszawie

Udostępnij artykuł:

Outsourcing w Polsce na tle państw Europy Zachodniej

W ciągu ostatnich kilku lat Polska stała się najważniejszą lokalizacją w regionie Europy Środkowo - Wschodniej pod inwestycje z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

O ile jeszcze 2-3 lata temu liderem była Wielka Brytania, Holandia czy Francja, o tyle teraz do gry o bezpośrednie inwestycje zagraniczne, głównie z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych mocno wchodzą takie kraje jak Polska, Rumunia, Węgry czy Czechy. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie w Europie Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza w Polsce outsourcing będzie rozwijać się w kolejnych latach bardzo dynamicznie. Z jednej strony, jesteśmy, podobnie jak inne kraje z tego regionu, konkurencyjni kosztowo, a z drugiej – mamy szerokie zaplecze wykwalifikowanych pracowników.

Do tego należy dodać dobre położenie geograficzne oraz coraz bardziej cenioną w dzisiejszym biznesie – stabilizację gospodarczą, polityczną i społeczną. Dziś, w Polsce działa już ponad 280 centrów usług wspólnych (SSC), outsourcingu procesów biznesowych (BPO), ITO oraz jednostek badawczo-rozwojowych (R&D), w których pracuje około 70.000 specjalistów. Wartość sektora z tytułu sprzedaży usług za granicę szacuje się na ponad 3 miliardy dolarów. To znak, że polski sektor outsourcingu zbliża się do fazy dojrzałości rynkowej i do czołówki europejskich lokalizacji pod inwestycje zagraniczne z branży. Doszliśmy do etapu, na którym międzynarodowe koncerny nie tylko otwierają w Polsce nowe centra usług biznesowych, ale przede wszystkim już obecni inwestorzy poszerzają zakres swojej działalności, przenosząc nad Wisłę coraz bardziej zaawansowane projekty. Trzeba pamiętać, że wysoka dynamika rozwoju rynku outsourcingowego w Polsce to przede wszystkim zasługa centrów funkcjonujących w Polsce już od kilku lat.

Szacunkowo, nawet 60% wartości sektora jest generowana przez obecne centra. Według ostatniego raportu ABSL, Polska specjalizuje się przede wszystkim w outsourcingu finansów i księgowości oraz usługach IT. Jednocześnie ¾ centrów w ciągu ostatnich 2 lat zaczęło obsługiwać bardziej zaawansowane projekty oparte na wiedzy, tzw. Knowledge Process Outsourcing (KPO). Po pierwsze, to oznacza, że polscy specjaliści przestają świadczyć już tylko proste usługi back-office, które teraz delegowane są np. do Azji. Mają wysokie kwalifikacje, znają języki obce, a co ważniejsze – również cenne doświadczenie w pracy w centrach outsourcingowych. Po drugie, mamy rozwinięte tzw. zaplecze wspierające sektor, tj. infrastrukturę biurową, transportową i technologiczną, uczelnie wyższe coraz chętniej współpracujące z przedstawicielami biznesu czy biura obsługi inwestora, które kompleksowo wspierają projekty inwestycyjne. W perspektywie kilku kolejnych lat Polska może stać się wiodącą lokalizacją pod projekty KPO w Europie takie jak analizy biznesowe, konsulting strategiczny czy zaawansowane procesy zarządzania danymi. Możemy utrzymać pozycję lidera w regionie, umocnić swoją specjalizację w obsłudze zaawansowanych projektów, a nawet znaleźć się w pierwszej trójce krajów najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie na Starym Kontynencie. To realna perspektywa rozwoju polskiej branży outsourcingowej, która jeśli odpowiednio wspierana m.in. przez politykę inwestycyjną wzmocni polską gospodarkę i naszą pozycję na globalnej mapie usług biznesowych.

Janusz Dziurzyński,
Dyrektor Centrum Procter & Gamble Global Business Services w Warszawie

Udostępnij artykuł: