Oświadczenia majątkowe do ponownego rozpatrzenia

Samorząd

Zaproponowany nowy wzór oświadczeń majątkowych, które zobowiązani są składać szefowie gmin, powiatów i województw, skarbnicy, sekretarze oraz radni nie został zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu.

Zaproponowany nowy wzór oświadczeń majątkowych, które zobowiązani są składać szefowie gmin, powiatów i województw, skarbnicy, sekretarze oraz radni nie został zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu.

Związek Miast Polskich zaproponował poprawki do przedstawionych nowych wzorów oświadczeń. Teraz czeka na naniesienie ich do formularzy. Dopiero wtedy zostaną zaopniniowane. Sytuacja ta wynika z doświadczeń związanych z podobną sytuacją, która miała już miejsce podczas rządów Julii Pitery. ZMP otrzymał informację, że jego uwagi do dokumentów są istotne, a mimo to, do sejmu dotarła ustawa bez naniesionych zmian.

Istotne poprawki zgłosiły władze Częstochowy. Jedna z nich dotyczy wpisania w oświadczenie daty otrzymania i cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta - posiadanie takiego upoważnienia zobowiązuje osobę upoważnioną do złożenia oświadczenia majątkowego. Druga poprawka sugeruje aby nie zaznaczać w oświadczeniu czy majątek posiadany jest dobrem odrębnym czy majątkiem objętym małżeńską wspólnotą majątkową. Taką informację i tak należy podać wypełniając każdy z punktów oświadczenia.

Marek Wójcik - reprezentant Związku Powiatów Polskich określa propozycję nowego formularza jako "co najmniej kontrowersyjną". "Zakres osób, które będą objęte reperkusjami tych przepisów znakomicie się zwiększa. Do tego dotykają osób najbliższych i są gotową instrukcją dla złodzieja" - twierdzi.

Projekt nowych oświadczeń majątkowych jest dużo bardziej szczegółowy niż dotychczasowy. Istnieją obawy, że tego typu regulacje będą zniechęcać potencjalnych kandydatów do działań w strukturach samorządowych.
Ponad to w gabinecie Julii Pitery trwają prace nad projektem ustawy ograniczającej konflikty interesów. Ich konsekwencją może być wprowadzenie obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez wszystkich pracowników samorządów.

Źrodło: www.rp.pl

Udostępnij artykuł: