Oświadczenie: Stanowisko Prezydium Rady Prawa Bankowego

BANK 2011/07- 08

Stanowisko Prezydium Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich w sprawie ryzyka prawnego związanego z ujawnieniem informacji objętych tajemnicą bankową na rzecz Krajowego Biura Informacji Kredytowej Sp. z o.o.

Krajowe Biuro Informacji Kredytowej Sp. z o.o. 2 czerwca br. poinformowało o rozpoczęciu działalności w zakresie przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową na potrzeby oceny ryzyka kredytowego. Prezydium Rady Prawa Bankowego, mając na uwadze bezpieczeństwo i pewność wymiany informacji stanowiących tajemnicę bankową opublikowało stanowisko w sprawie Krajowego Biura Informacji Kredytowej. Poniżej prezentujemy fragment stanowiska Prezydium Rady Prawa Bankowego.

Zgodnie z art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe instytucjami upoważnionymi do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową (tzw. rejestry kredytowe), mogą być instytucje tworzone wyłącznie przez banki i bankowe izby gospodarcze. A contrario, żaden inny podmiot, tj. podmiot niebędący bankiem lub bankową izbą gospodarczą, nie może uczestniczyć w tworzeniu podmiotu, o którym mowa w art. 105 ust. 4 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: