OZE: dobre praktyki energetyki wiatrowej zauważone przez sektor bankowy

ESG

Instytucje finansowe doceniają Kodeks Dobrych Praktyk energetyki wiatrowej. Przykład dał DNB Bank Polska, który poparł wytyczne zawarte w dokumencie. Efekt wielomiesięcznej pracy członków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wyznacza standardy inwestowania w lądowe farmy wiatrowe z poszanowaniem społeczności lokalnej i środowiska naturalnego.

Konferencja PSEW 2019
Konferencja PSEW 2019 Fot. DNB Bank Polska

Instytucje finansowe doceniają Kodeks Dobrych Praktyk energetyki wiatrowej. Przykład dał DNB Bank Polska, który poparł wytyczne zawarte w dokumencie. Efekt wielomiesięcznej pracy członków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wyznacza standardy inwestowania w lądowe farmy wiatrowe z poszanowaniem społeczności lokalnej i środowiska naturalnego.

#DNBBankPolska poparł wytyczne zawarte w Kodeksie Dobrych Praktyk energetyki wiatrowej #OZE #EnergetykaOdnawialna

Kodeks Dobrych Praktyk to praktyczny przewodnik dla inwestorów po tym, jak realizować projekty wiatrowe przy uwzględnieniu interesów społeczności lokalnych i poszanowaniu środowiska naturalnego. Opublikowany w pierwszej połowie czerwca 2019 r. dokument w formie zbioru przepisów i wytycznych obowiązujących inwestorów, a także przykładów podejmowanych przez nich działań fakultatywnych ma być inspiracją do podejmowania działań służących zrównoważonemu rozwojowi i budowaniu wartości dodanej dla mieszkańców.

Najtańsza i najbardziej przyjazna środowisku technologia wytwarzania energii

- Energetyka wiatrowa na lądzie to obecnie najtańsza i najbardziej przyjazna środowisku technologia wytwarzania energii. Jesteśmy przekonani, że rozwój farm wiatrowych wspomoże sprawiedliwą i zrównoważoną transformację polskiej gospodarki, przyczyniając się do nowoczesnej reindustrializacji i obniżenia kosztów tych przemian. Tym bardziej cieszy nas to, że DNB Bank Polska, który ma na swoim koncie sfinansowanie ok. 60 projektów wiatrowych na całym świecie, aktywnie włącza się w promocję projektu KDP. Mamy nadzieję, że za jego przykładem pójdą inne instytucje – mówi Janusz Gajowiecki, prezes PSEW. Czytaj także: PGE i PKN Orlen podpisały list intencyjny ws. współpracy w morskiej energetyce wiatrowej >>>

- Od lat jesteśmy zaangażowani w rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Nasza strategia zawiera uczestnictwo w projektach, które przyczyniają się nie tylko do wzrostu gospodarczego, ale także do ochrony środowiska. Bardzo istotny jest również element budowania wartości dla lokalnych społeczności. Kodeks PSEW uwzględnia wszystkie te aspekty, dlatego zdecydowaliśmy się go wesprzeć. Taka inicjatywa jest bardzo potrzebna, biorąc pod uwagę niełatwe warunki biznesowe i społeczne, w których od wielu lat działa branża – tłumaczy Artur Tomaszewski, prezes DNB Bank Polska.

DNB Bank Polska uczestniczy obecnie w finansowaniu pięciu farm wiatrowych w Polsce

Bank uczestniczy obecnie w finansowaniu pięciu farm wiatrowych w Polsce oraz jest głównym bankiem komercyjnym m.in. w projekcie Potęgowo. To jedna z największych lądowych farm wiatrowych w Polsce, o łącznej mocy 219,5 MW.

KDP jest odpowiedzią na potrzebę dalszego rozwoju mocy wiatrowych w Polsce. Ich dynamiczny przyrost zahamowała w lipcu 2016 r. zasada minimalnej odległości wiatraków od gospodarstw domowych i terenów chronionych tzw. zasada 10h. Według branży, kluczem do sukcesu w przyszłości jest podejmowanie decyzji o lokowaniu farm w ścisłym dialogu z ludźmi mieszkającymi w sąsiedztwie.Czytaj także: Tauron kupił pięć farm wiatrowych za 137 mln euro >>>- Zarówno dla inwestorów, jak i dla banków niezwykle istotna jest stabilność warunków działania farm wiatrowych, które są przedsięwzięciami rozciągniętymi nawet na 25-30 lat. Pokazanie dokonującego się na naszych oczach postępu technologicznego, odpowiadanie na pojawiające się wątpliwości i rozwiewanie mitów narosłych wokół energetyki wiatrowej pomaga zwiększyć wzajemne zaufanie wśród samorządowców i członków społeczności lokalnej. To zaufanie jest niezbędne do budowania społecznej akceptacji dla projektu farmy wiatrowej, co w  konsekwencji pomaga sprawnie przeprowadzić całą inwestycję i sprzyja dobrosąsiedzkiej współpracy w okresie eksploatacji farmy – dodaje Magdalena Sobczyńska, szefowa utworzonej w PSEW grupy roboczej, która opracowała projekt KDP. 
Źródło: DNB Bank Polska
Udostępnij artykuł: