OZE: Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w systemie aukcji

Czysty zysk

W opinii Komisji Europejskiej, zmiany dotyczące systemu aukcyjnego, wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw, mają charakter czysto administracyjny i nie pociągają za sobą konieczności powiadomienia Komisji o nowej pomocy, podało Ministerstwo Energii.

Wiatraki i linia wysokiego napięcia
Fot. stock.adobe.com/Eisenhans

W opinii Komisji Europejskiej, zmiany dotyczące systemu aukcyjnego, wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw, mają charakter czysto administracyjny i nie pociągają za sobą konieczności powiadomienia Komisji o nowej pomocy, podało Ministerstwo Energii.

W opinii Komisji Europejskiej zmiany dotyczące systemu aukcyjnego mają charakter czysto administracyjny #OZE #KE

"Cieszę się z decyzji Komisji Europejskiej. Pozwoli ona na przeprowadzenie zaplanowanych na koniec 2019 r. aukcji OZE już na nowych zasadach, co będzie korzystne zarówno dla oferentów, jak i dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce" - skomentował stanowisko KE minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie.Czytaj także: URE ogłasza kolejne aukcje na sprzedaż energii z OZE >>>

Jakie zmiany zaakceptowała KE?

Akceptacja Komisji dotyczyła następujących zmian:1. wydłużenie okresu wypłacania 15-letniego wsparcia dla zwycięskich instalacji w ramach aukcji OZE;2. wydłużenie terminu sprzedaży energii elektrycznej po raz pierwszy po wygraniu aukcji OZE w celu utrzymania w mocy kontraktu różnicowego przyznanego w ramach aukcji. Jednocześnie wydłużono dopuszczalny wiek urządzeń wykorzystanych w instalacji, służących do wytwarzania energii z OZE;

3. w celu dostosowania okresu, w którym udzielane jest wsparcie operacyjne (zielone certyfikaty przyznano od 1 października 2005 r.) do okresu, w którym inwestorzy otrzymywali pomoc inwestycyjną, wzięto pod uwagę tylko pomoc inwestycyjną, która została przyznana od dnia 1 października 2005 r.4. inwestorzy będą mogli zaktualizować swoje oferty aukcyjne w odniesieniu do niektórych elementów technicznych na następujących warunkach: oferta może zostać zaktualizowana jednorazowo, aktualizację należy przekazać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki nie później niż 30 dni przed pierwszą sprzedażą energii elektrycznej w ramach programu wsparcia i złożeniem pierwszego wniosku o rozliczenie wsparcia do organu rozliczeniowego.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: