OZE szansą dla inwestorów

Czysty zysk / Raporty

Oddajemy w Państwa ręce Raport: Energetyka odnawialna, przygotowany staraniem zespołu redakcyjnego Miesięcznika Finansowego BANK, dedykowany odnawialnym źródłom energii. Projekt, którego strategicznym partnerem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, powstał przy merytorycznym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Raport Energetyka odnawialna
Źródło: aleBank.pl

Oddajemy w Państwa ręce Raport: Energetyka odnawialna, przygotowany staraniem zespołu redakcyjnego Miesięcznika Finansowego BANK, dedykowany odnawialnym źródłom energii. Projekt, którego strategicznym partnerem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, powstał przy merytorycznym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dobie zmian klimatycznych, w obliczu zmiany polityki inwestycyjnej i premiowania przez banki przedsięwzięć redukujących tzw. ślad węglowy, co znajduje wyraz w priorytetach europejskiego Zielonego Ładu, problem nabiera nowej wagi i znaczenia w wymiarze finansowym, technologicznym, organizacyjnym, wreszcie logistycznym i społecznym.

Szansą poprawy konkurencyjności naszej gospodarki jest jej stopniowa dekarbonizacja, co w perspektywie oznacza zmiany strukturalne, efektywne wykorzystanie zasobów i zmianę miksu energetycznego na rzecz nośników energii przyjaznych środowisku.

Poprawa stanu środowiska nie będzie możliwa bez efektywnego zagospodarowania odnawialnych zasobów – biogazu, energii wiatrowej, słonecznej i wodnej, która dodatkowo wpłynie na poprawę naszego dość ubogiego bilansu wodnego.

Zwłaszcza w czasie gwałtownych i nasilających się zjawisk atmosferycznych, stworzenie systemu retencji to warunek ochrony i magazynowania jej dotąd niewykorzystywanego w efekcie deszczów nawalnych potencjału.

Działania te naturalnie wpisują się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju rozumianą jako zróżnicowane impulsy adresowane także do lokalnych społeczności.

Jesteśmy przekonani, że raport przekona Państwa, iż rekomendowane zmiany nie mają alternatywy dla poprawy jakości naszego życia i modernizacji gospodarki –motoru rozwoju i wzrostu poziomu społecznej zamożności.

Życzymy interesującej lektury!

RAPORT: Energetyka odnawialna

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: