Bank i Klient: Oznaki nasycenia i duży potencjał

BANK 2017/05

Pod koniec ub. roku odnotowano 33,177 mln umów dotyczących bankowości internetowej, 15,355 mln klientów logowało się do swojego banku przynajmniej raz w miesiącu. W IV kwartale ilość rachunków dostępnych przez internet oraz liczba aktywnych klientów wzrosła nieznacznie – w stosunku do III kwartału odpowiednio o 0,51 i 0,37%.

Jacek Gieorgica

W 2016 r. w segmencie klientów indywidualnych liczba umów bankowości internetowej wzrosła o 9,31%, co oznacza, że łącznie przybyło ich niespełna 3 mln. W tym czasie liczba klientów aktywnych wzrosła o 5,63%, czyli o nieco ponad 800 tys.

Dalsze osłabienie dynamiki wzrostu liczby rachunków dostępnych przez internet dla klientów detalicznych to oznaka nieuniknionego nasycenia tego obszaru usług bankowych, niemniej stosunek liczby umów do klientów aktywnych na poziomie 46% wskazuje na wciąż duży, niezagospodarowany potencjał w zakresie korzystania ze zdalnych kanałów dostępu do usług bankowych. Zmiana tego stanu rzeczy i przekonanie dotychczasowych klientów do aktywności może wymagać innego niż dotychczas podejścia.

[...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: