Ozusowanie umów o dzieło: ok. 9 na 10 przedsiębiorców jest przeciw

Rynek pracy

Około 9 na 10 przedsiębiorców (89,2%) jest przeciwnych ozusowaniu umów o dzieło, wynika z badania wśród pracodawców, które przeprowadził Business Centre Club (BCC).

List z ZUS i pieniądze
Fot. stock.adobe.com/AWDnet Studio

Około 9 na 10 przedsiębiorców (89,2%) jest przeciwnych ozusowaniu umów o dzieło, wynika z badania wśród pracodawców, które przeprowadził Business Centre Club (BCC).

"Powrót do pomysłu pełnego oskładkowania wszystkich umów w okresie epidemii, gdzie przedsiębiorcy walczą o utrzymanie miejsc pracy wydaje się zaskakującą koncepcją. Takie rozwiązanie zwiększy koszty zatrudnienia, a na takie obciążenia wielu pracodawców nie jest i nie będzie gotowych w najbliższych miesiącach. Nie zapominajmy, że proponowane rozwiązanie wiąże się również z obniżeniem wynagrodzenia netto dla zatrudnionych. Zwiększanie obciążeń pracodawców w czasie walki ze skutkami pandemii może przynieść nie tylko wzrost bezrobocia, ale również zwiększenie szarej strefy" - powiedziała ekspertka BCC ds. ubezpieczeń i planów emerytalnych Dorota Dula, cytowana w komunikacie.

Zdaniem 73,7% przedsiębiorców, pełne oskładkowanie umów cywilnoprawnych zwiększy szarą strefę.

"Innymi konsekwencjami będą obniżenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne o kwotę składki (63,2%), zmniejszy liczbę zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz zmniejszy liczbę wszystkich zatrudnionych (po 21,1%), utrzyma zarobki osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne na dotychczasowym poziomie (18,4%), zmniejszy liczbę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (13,2%), zwiększy liczbę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (7,9%)" - czytamy dalej.

Według 8 na 10 pracodawców oskładkowaniem powinna być objęta jedna umowa

Według 8 na 10 pracodawców oskładkowaniem powinna być objęta jedna umowa, a nie wszystkie w przypadku istnienia wielu umów u jednej osoby (tzw. zbiegu umów).

Zdaniem 84% badanych, umowy zlecenia powinny być oskładkowane od podstawy wymiaru, a więc tak jak obecnie - jeśli z pierwszej umowy opłacono składki od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, to od kolejnych umów opłaca się wyłącznie składkę zdrowotną.

"Typem aktywności zawodowej, która jest obecnie objęta pełnym oskładkowaniem jest umowa o pracę. To odróżnia ją od innych umów i tak powinno pozostać - twierdzą przedsiębiorcy" - czytamy dalej.

Badanie wykazało, że według 92% ankietowanych objęcie składkami wszystkich umów cywilnoprawnych nie będzie służyć wyrównaniu warunków konkurencyjności dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.

"Wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej pogorszy pozycję konkurencyjną spółek kapitałowych względem osobowych, które łatwo mogą wypłacać część lub całość wynagrodzenia w gotówce bez księgowania" - czytamy dalej.

"Niesprawiedliwy i obniżający wiarygodność w praworządność naszego państwa jest fakt, że pobierane będą składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ww. umów, ale nie będą one uwzględniane w późniejszym czasie jako podstawa do wypłaty emerytury. Czym w takim razie są te składki? - pytają przedsiębiorcy" - napisano również.

Czytaj także: Umowy o dzieło: ZUS może naliczyć zaległe składki nawet pięć lat wstecz >>>

BCC podało, że wśród ankietowanych przez organizację firm, zatrudnionych w oparciu o umowę pracę jest:

55,3% - 75-100% pracowników

23,7% - 25-49% pracowników

13,1% - 0-24% pracowników

7,9% - 50-74% pracowników

Wielkość firmy wg liczby zatrudnionych: 44,7% - mikro- lub małe przedsiębiorstwo (do 49 zatrudnionych); 39,5% - średnie przedsiębiorstwo (od 50-249 zatrudnionych); 15,8% - duże przedsiębiorstwo (powyżej 250 zatrudnionych), podano również.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: