Ożywienie na rynku PPE dzięki niskiej stopie bezrobocie i planom wprowadzenia PPK

Mój plan emerytalny

W najnowszym raporcie KNF dotyczącym rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) widać ożywienie. Niska stopa bezrobocia oraz plany wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) wydają się pozytywnie oddziaływać na zainteresowanie PPE.

Legitymacja emerycka leżąca na pieniądzach, obok kalkulatora
Fot. stock.adobe.com/piotr290

W najnowszym raporcie KNF dotyczącym rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) widać ożywienie. Niska stopa bezrobocia oraz plany wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) wydają się pozytywnie oddziaływać na zainteresowanie PPE.

Ożywienie na rynku #PPE dzięki niskiej stopie bezrobocie i planom wprowadzenia #PPK

- Ożywienie na rynku PPE to wynik kilku czynników. Przede wszystkim stopa bezrobocia w połowie ubiegłego roku po raz pierwszy osiągnęła dwudziestosiedmioletnie minima i od tego momentu wciąż spada. To między innymi w związku z tym coraz częściej obecną sytuację na rynku pracy określa się jako rynek pracownika. Mimo wzrostu wynagrodzeń, firmy, by wyróżnić się na konkurencyjnym rynku, przyciągnąć talenty i zatrzymać obecną kadrę, muszą wzbogacać portfel benefitów. Zestawiając to z rosnącą świadomością emerytalną Polaków, PPE jawi się jako doskonałe uzupełnienie dotychczasowej oferty rekrutacyjnej. Zainteresowanie programami w firmach stymuluje również dyskusja na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. Prace nad nimi jednak wciąż trwają, a PPE działają nieprzerwanie już od blisko 20 lat i przez wiele przedsiębiorstw są postrzegane jako znana i sprawdzona alternatywa. Co ciekawe, wszystkie wymienione czynniki z pewnością zyskają na sile w tym roku – wyjaśnia Przemysław Gawlak, dyrektor sprzedaży produktów emerytalnych Esaliens Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.W 2017 r. znacząco wzrosły wartości aktywów zgromadzonych w PPE oraz odprowadzanych składek. Pracodawcy wpłacili do PPE 1.224,6 mln zł, zaś uczestnicy z własnych środków 40,8 mln zł. Wartość aktywów zgromadzonych w PPE sięgnęła poziomu 12,6 mld zł, co jest wynikiem o 11% lepszym niż uzyskany rok wcześniej.

PPE - III filar systemu emerytalnego

Najstarsze PPE na rynku polskim, działające nieprzerwanie od 1999 roku, jest prowadzone przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Towarzystwo zarządza obecnie aktywami na rzecz klientów emerytalnych w wysokości ponad 1,1 mld zł i stale otwiera kolejne pracownicze programy emerytalne dla nowych kontrahentów.PPE wchodzą w skład III filaru systemu emerytalnego. To forma niezależnego od ZUS i OFE oszczędzania na emeryturę organizowana przez pracodawcę w firmie. Uruchamiając PPE, pracodawca zobowiązuje się do odkładania co miesiąc środków dla pracowników na prywatną emeryturę. PPE, podobnie jak inne trzeciofilarowe rozwiązania emerytalne, wyróżniają atrakcyjne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, przywileje podatkowe. Składki zgromadzone w ramach PPE są zwolnione w momencie wypłaty na emeryturze z podatku od zysków, nie przepadają również w przypadku śmierci pracownika – mogą je wtedy odziedziczyć jego najbliżsi. Z perspektywy pracodawcy atrakcyjny finansowo jest fakt zwolnienia składki z obowiązkowych danin na ubezpieczenie społeczne, a dodatkowo koszty związane z prowadzeniem programu są dla niego kosztem uzyskania przychodu.

Źródło: Esaliens TFI SA

 
Udostępnij artykuł: