Wyniki wyszukiwania: Piotr Gałązka

TSUE: dodatkowe wymogi dla kredytodawców a jednolity rynek i prawo UE

16.02.2019 07:27, Prawo i regulacje

Ustawa krajowa nie może stwierdzać, za pomocą normy retroaktywnej, generalnej i automatycznej nieważności umów kredytu zawartych z zagranicznymi kredytodawcami, którzy nie byli uprawnieni do świadczenia usług polegających na udzielaniu kredytów w tym państwie członkowskim. Takie jest przesłanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który zapadł 14 lutego. Czytaj więcej...Prawo: Subiektywny przegląd orzecznictwa TSUE w 2018 roku

21.01.2019 03:45, BANK 2019/01

W minionym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zajmując się rozstrzyganiem istotnych kwestii w UE i dbając o jednolite stosowanie i interpretowanie prawa europejskiego przez wszystkie sądy krajowe państw członkowskich, wydał kilka orzeczeń, które w istotny sposób mogą wpłynąć na praktykę funkcjonowania polskiego sektora bankowego. Zwróćmy uwagę na niektóre z nich, zwłaszcza te stanowiące odpowiedzi na pytania prejudycjalne sądów krajowych. Czytaj więcej...

Brexit: londyńskie city ma swój plan ratunkowy

10.01.2019 08:41, Gospodarka

Coraz mniejsza jest wiara przedstawicieli bankowości, a zwłaszcza regulatorów brytyjskich w to, że proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie odbywał się bez tąpnięć dla instytucji i ich klientów. Wszyscy widzą, że zbliża się moment, w którym trzeba podjąć działania i to szybko - pisze adwokat, Piotr Gałązka, dyrektor przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli. Czytaj więcej...Rynek Finansowy: Powództwa konsumenckie przez przedstawicieli

30.11.2018 10:45, BANK 2018/11

Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny określający „nowy ład dla konsumentów” w Unii Europejskiej. Założeniem jest wzmocnienie unijnych praw konsumenckich, a także poprawa możliwości ich egzekwowania. Jednym z elementów rzeczonego pakietu jest projekt dyrektywy PE i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Czytaj więcej...Rynek Finansowy: Umowy BIT intra-UE pod lupą Komisji Europejskiej

02.11.2018 02:15, BANK 2018/10

Przez wiele lat toczyła się w Unii Europejskiej dyskusja na temat tego, czy bilateralne umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji zawarte między państwami członkowskimi Unii dają się pogodzić z systemem prawa unijnego. Wydaje się, że ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, a co za tym idzie wzmocnienie stanowiska Komisji Europejskiej jasno pokazują, że sprawa staje się jednoznaczna i z BIT-ami będzie się trzeba wśród kolegów z UE pożegnać. Czytaj więcej...


Wydarzenia: Odpowiedzialność i dobro wspólne to nasze motto: Niezmiennie od 120 lat

21.10.2018 12:47, NBS 2018/10

Chcielibyśmy, żeby za trzydzieści, pięćdziesiąt lat Polacy mogli korzystać z tego szczególnego dorobku wielu pokoleń, jakim jest nasz bank oraz inne lokalne instytucje finansowe – zadeklarował podczas obchodów 120-lecia istnienia Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej jego prezes, Bartosz Kublik. 5 października br. na rocznicową galę zjechało do Ostrowi Mazowieckiej blisko trzystu gości. Czytaj więcej...


Luka VAT – 150 mld euro – raport Komisji Europejskiej

02.10.2018 08:17, Firma

Tak zwana „luka w podatku VAT” oznacza różnicę między oczekiwanymi dochodami z podatku VAT a kwotą faktycznie pobraną. Wskazuje ona efektywność systemu podatkowego co do tego podatku, dlatego Komisja Europejska monitoruje te dane na bieżąco. We wrześniu opublikowała kolejny raport na ten temat - pisze mecenas Piotr Gałązka dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: PEPP – nowy ogólnoeuropejski produkt emerytalny

28.09.2018 04:58, BANK 2018/09

Nowy ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (PEPP – Pan-European Personal Pension Product) – zaproponowany przez Komisję Europejską w zeszłym roku, a przyjęty w czerwcu br. przez Radę Unii Europejskiej – ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. Jego największą wartością będzie możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenie przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE. Czytaj więcej...


Komisja Europejska zapowiada ocenę umów BIT między państwami członkowskimi

23.08.2018 16:35, Prawo i regulacje

Komisja Europejska kilka tygodni temu opublikowała Komunikat pt. „Ochrona wewnątrzunijnych inwestycji” („Protection of intra-EU investment”), który zawiera wytyczne dotyczące pomocy unijnym inwestorom w dochodzeniu ich praw oraz aby pomóc państwom członkowskim w ochronie interesu publicznego zgodnie z prawem UE. W Komunikacie pokazano, jak przepisy prawa unijnego chronią prawa unijnych inwestorów, którzy mają możliwość ich egzekwowania przed krajowymi organami administracji i sądami. Chodzi tutaj oczywiście przede wszystkim o inwestycje transgraniczne w UE. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Ograniczenie odsetka kredytów zagrożonych priorytetem KE

03.08.2018 11:26, BANK 2018/07

Komisja Europejska w marcu 2018 r. ogłosiła pakiet legislacyjny, którego celem jest walka ze zbyt wysokim odsetkiem kredytów zagrożonych w sektorach bankowych państw członkowskich UE. W ramach nowych rozwiązań jednym z najciekawszych jest nowy instrument prawny, który ma ułatwić bankom dochodzenie roszczeń z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych przez przedsiębiorców. Czytaj więcej...
Oferowanie inwestorom indywidualnym produktów finansowych pod lupą Komisji Europejskiej

05.07.2018 12:49, Finanse osobiste

Jak oferuje się i sprzedaje inwestorom indywidualnym produkty inwestycyjne czy ubezpieczeniowe - mecenas Piotr Gałązka dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli obserwował wysłuchanie publiczne w tej sprawie zorganizowane przez Komisję Europejską Czytaj więcej...


Strefa euro i rynki finansowe w porozumieniu Merkel – Macron

03.07.2018 19:09, Gospodarka

Niedawna wspólna polityczna deklaracja Francji i Niemiec w sprawie przyszłości UE, a raczej wizji Francji i Niemiec na na temat tego, jak wspólnota powinna wyglądać w przyszłości pokazuje z jednej strony troskę duetu francusko-niemieckiego o dalsze losy Unii, z drugiej jest świetnym przykładem tego, jak bronić własnych interesów na forum unijnym - pisze mecenas Piotr Gałązka dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Transgraniczne transakcje w UE na nowo

06.06.2018 14:34, BANK 2018/05

Możliwość bezpiecznych, szybkich i nieobciążonych wysokimi opłatami przelewów jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju rynku. Komisja Europejska, chcąc zapewnić jak najszersze urzeczywistnienie jednolitego rynku we Wspólnocie, podejmuje inicjatywy legislacyjne mające na celu znoszenie barier dla przepływu kapitałów. Jedną z nich jest projekt rozporządzenia z 28 marca 2018 r. dotyczący zmian przepisów o płatnościach transgranicznych w UE. Czytaj więcej...Strona 2 z 41234
0