Wyniki wyszukiwania: Robert Majkowski

Umowa dożywocia nie zawsze opłacalna. Czy potrzebna jest regulacja rynku hipoteki odwróconej?

21.07.2018 19:00, Nieruchomości

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że od 2008 do końca 2017 roku zawarto w Polsce 75 tys. umów o dożywocie dotyczących nieruchomości. Aż 55 tys. z nich dotyczyło nieruchomości nierolniczych. Poza umowami o dożywocie funkcjonują w kraju prywatne umowy pożyczek pod zastaw nieruchomości oraz umowy renty, w ramach których przechodzi do przeniesienia prawa własności do nieruchomości. Czytaj więcej...
Seniorzy zagrożeni ubóstwem. Sytuację pogarszają niskie emerytury i zaciągnięte pożyczki

23.06.2018 09:00, Mój plan emerytalny

Aż 18,2 proc. mieszkańców Unii Europejskiej powyżej 65. roku życia jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym . I choć to o 1,9 mln mniej niż jeszcze dziesięć lat temu, trudno mówić o sukcesie polityki senioralnej. Różnice ekonomiczne pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi są duże, a do tego pogłębiają się z wiekiem. Coraz trudniej uwierzyć, że obecny system opieki społecznej będzie skutecznym rozwiązaniem problemów starzejącej się Europy. Czytaj więcej...Społeczeństwo się starzeje. Seniora stać na własną nieruchomość?

07.06.2018 09:26, Nieruchomości

Po raz pierwszy w historii Polski żyjemy w społeczeństwie już nie trzy-, ale czteropokoleniowym. Liczba stulatków jest bliska 5 tys. osób. Niespełna 30 lat temu wszyscy polscy stulatkowie zmieściliby się w jednym autobusie. Obecnie ZUS wypłaca ok. 2 000 emerytur stuletnim uprawnionym, a prawie 800 emerytur wypłaca stulatkom KRUS. Czytaj więcej...Jak mieszkają polscy seniorzy?

12.05.2018 14:00, Nieruchomości

Aż 45,3 proc. emerytów nie zamierza zmieniać swoich dotychczasowych mieszkań mimo wysokich kosztów utrzymania. To jeden z wniosków badania PolSenior dotyczącego ekonomicznych, socjologicznych, medycznych i psychologicznych aspektów starzenia się ludności w Polsce. Choć od badania minęło już kilka lat, większość wniosków wciąż pozostaje w mocy. Czytaj więcej...

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe uratują nasze emerytury?

12.03.2018 19:00, Mój plan emerytalny

Z raportu Pracowni Badań Społecznych wynika, że tylko 21 proc. z nich oszczędza lub podejmuje jakiekolwiek działania z myślą o przyszłej emeryturze. Blisko połowa badanych (45 proc.) zamiast płacić składkę emerytalną wolałaby otrzymywać wyższe wynagrodzenie, a 68 proc. przyznaje, że zaczęłaby oszczędzać, gdyby państwo lub pracodawca dopłacili do tego. Czytaj więcej...
Sposób na wyższą emeryturę: Mieszkanie Senior+ lub odwrócona hipoteka?

14.12.2017 09:25, Mój plan emerytalny

Emerytury już są niskie, a będą jeszcze niższe między innymi z powodu powrotu do wieku emerytalnego 60 i 65 lat. Podobny z tym problem, choć na dużą mniejszą skalę, mają emeryci w innych krajach. Potrafią jednak wesprzeć się aktywami zgromadzonymi w trakcie aktywności zawodowej – zarówno w formie prywatnych emerytur jak i np. odwróconej hipoteki. W Polsce prywatne emerytury to być może opcja w dalekiej perspektywie. Natomiast renta hipoteczna nie wypaliła ze względów prawnych. Czytaj więcej...


Jak poprawnie czytać listy ZUS–u?

12.09.2017 14:35, Polecamy

Już za niecały miesiąc w życie wejdzie ustawa obniżająca wiek emerytalny. Od 1 października świadczenie mogą otrzymać kobiety, które ukończyły 60 lat oraz mężczyźni po 65 roku życia - łącznie około 330 tys. kolejnych uprawnionych osób . Tymczasem, tylko w lipcu blisko 160 tys. przyszłych emerytów zgłosiło się do doradców ZUS–u z prośbą o wyliczenie świadczenia przysługującego im od październik . Dodatkowo, coroczne listy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Informacje o stanie konta ubezpieczonego” wysłane do 19 mln Polaków przedstawiały nieaktualnie wyliczone kwoty . Jak poradzić sobie w czasie intensywnych przemian w systemie emerytalnym? Na co zwracać uwagę i jak interpretować język w korespondencji ZUS–u? Czytaj więcej...


Hipoteka odwrócona: Wielka Brytania i Szwecja zamykają rok 2016 dużymi wzrostami

10.02.2017 14:15, Komentarze ekspertów

Przełomowe wyniki na rynku brytyjskim to efekt wieloletnich działań. Po pierwsze – wprowadzenia norm branżowych (ustanowionych jeszcze w 1991 roku) gwarantujących rozwój bezpiecznego i wiarygodnego rynku. Po drugie – udanej i długofalowej współpracy sektora equity release z brytyjskim rządem. Po trzecie – scentralizowanej objętej nadzorem branży skupiającej ponad 500 podmiotów związanych z produktami typu equity release. Czytaj więcej...Hipoteka odwrócona w Polsce i na świecie. Polski rynek rośnie wolno ale sukcesywnie

09.07.2015 10:00, Finanse i gospodarka

Ilu Seniorów podpisało w Polsce umowę o rencie dożywotniej? Z danych KPF wynika, że w 2014 roku było ich kilkuset. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych, które są liderem rynku hipoteki odwróconej na świecie, już kilka lat temu liczba klientów oscylowała wokół miliona. Dlaczego Polska nie nadąża za światem i gdzie są największe bariery rozwoju rodzimego rynku? Kiedy dotrzemy do miejsca, w którym jest zagranica i dlaczego siedem lat istnienia hipoteki odwróconej nad Wisłą to wciąż mało? Czytaj więcej...


Fundusz Hipoteczny DOM ogłasza wyniki i po raz pierwszy w historii zamyka kwartał na plusie

21.05.2015 10:00, Finanse i gospodarka

Grupa Kapitałowa w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 r. zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 36,2% do poziomu 1174 tys. zł. Fundusz Hipoteczny DOM S.A., który wchodzi w skład Grupy zamknął kwartał na plusie generując zysk netto w wysokości 32 737 zł. Spółka Komandytowa Fundusz Hipoteczny DOM S.K.A. zanotowała natomiast zysk netto przekraczający 300 tys. zł. – Po trudnych latach widzimy ożywienie na całym rynku hipoteki odwróconej w Polsce. Jednak ciągle zarówno my, jak i Seniorzy czekamy na wprowadzenie nowych regulacji i nadzoru nad rynkiem, co zwiększy tak ważne poczucie bezpieczeństwa klientów – komentuje Robert Majkowski, Prezes Zarządu Funduszu Hipotecznego DOM.  Czytaj więcej...


Rząd zapomniał o Seniorach – branża walczy o Ustawę o dożywotnim świadczeniu pieniężnym

20.03.2015 09:31, Finanse i gospodarka

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz największe fundusze hipoteczne zrzeszone w jej strukturach apelują o przyspieszenie prac nad Ustawą o dożywotnim świadczeniu pieniężnym. Instytucje podpisały list otwarty, który trafił do 70 adresatów m.in. do Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Ewy Kopacz, Premier RP, Marszałka Sejmu oraz wszystkich Resortów.  Ruszyła również strona internetowa, dzięki której wszyscy Obywatele, a w szczególności Seniorzy oczekujący regulacji, mogą poprzeć inicjatywę. Czytaj więcej...Strona 2 z 3123
0