Wyniki wyszukiwania: awiBezpieczne bankomaty. Wojna z gotówką: Wincor Nixdorf: przedewszystkim bezpiecznie

24.03.2010 20:44, NBS 2009/12

Skimming to nielegalne skopiowanie danych zapisanych na pasku magnetycznym karty płatniczej w celu naniesienia ich na tzw. białą kartę i realizacji nieautoryzowanych transakcji. Do kradzieży tych danych wykorzystywane są tzw. skimmery, czyli elektroniczne urządzenia instalowane najczęściej na czytnikach niezabezpieczonych bankomatów. Czytaj więcej...

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe: SKOK ustawowo mniej ryzykowny

24.03.2010 19:14, NBS 2009/12

W dotychczasowym stanie prawnym nadzór nad bezpieczeństwem depozytów gromadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe sprawowany był przez Kasę Krajową. Rodziło to oczywistą sprzeczność interesów, gdyż jej udziałowcami są... SKOK-i. Można stwierdzić, że jest (był) to nadzór o charakterze koleżeńskim. Czytaj więcej...

Temat numeru: Inteligencja kredytowa w siedemnastu odsłonach

24.03.2010 11:06, KF 2009.05-06 (maj - czewrwiec 2009)

Jak mądrze się zadłużać? Najlepiej nie zadłużać się wcale! Jednak nie jest to takie proste - kredyt stał się nieodłączną częścią codziennego życia, większość z nas prędzej czy później z kredytu korzysta. Warto jednak wiedzieć, kiedy kredyt jest dla nas wskazany, a w jakiej sytuacji świadczy o naszej słabości. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Kronika- listopad 2009

24.03.2010 10:29, BANK 2009/12

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI PKB w Polsce w 2009 r. wzrośnie o 1,4 proc. - tak przynajmniej w kolejnym raporcie prognozuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Wcześniejsze szacunki banku mówiły o wzroście gospodarczym rzędu 1,3 proc. Prognozy EBOR są bardziej optymistyczne od szacunków opublikowanych wcześniej przez Komisję Europejską, z nich bowiem wynika, że polska gospodarka przyspieszy w 2009 r. o 1,2 proc. Czytaj więcej...


Loża komentatorów: Jaką politykę powinny prowadzić nowa RPP i NBP w 2010 roku?

24.03.2010 10:28, BANK 2009/12

Paweł Satalecki, analityk Finamo SA Jeszcze do niedawna wydawało się, że presja inflacyjna zostanie silnie ograniczona przez spadający popyt konsumentów. Tak rzeczywiście się stało. Sprzedaż detaliczna nie rośnie w takim tempie, jak jeszcze rok temu, ale inflacja wciąż pozostaje na podwyższonym poziomie. Pomimo miłej niespodzianki w październiku (3,4 proc.) wydaje się, że inflacja w przyszłym roku i tak będzie znajdować się w okolicach górnej granicy kryterium inflacyjnego NBP. Wpływ na to będzie miał wzrost cen regulowanych, np. energii i akcyzy na papierosy. Rosnący na początku 2010 r. kurs złotego będzie ujemnie wpływał na ten wskaźnik, czyli stopy procentowe powinny pozostać na niezmienionym poziomie przynajmniej przez pierwszy kwartał 2010r.. Czytaj więcej...


0