Wyniki wyszukiwania: awi

Rynek Finansowy: Kronika – luty 2010

16.03.2010 11:19, BANK 2010/03

Wydarzenia i wskaźniki Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła Rekomendację T dotyczącą zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Wprowadzenie nowych zasad postępowania oznaczać będzie podwyższenie kosztów działalności bankowej. Rekomendacja KNF w obecnej, restrykcyjnej wersji odcina całkowicie od kredytowania ludzi o niskich dochodach. Pogłębi się problem wykluczenia z obrotu finansowego i z życia gospodarczego wielu klientów banków. Czytaj więcej...Loża komentatorów: Czy pośrednicy działający na rynku finansowym powinni podlegać nadzorowi?

16.03.2010 10:41, BANK 2010/03

Justyna Szafraniec Dyrektor Departamentu Komunikacji i Analliz Finamo SA Większość pośredników to osoby prowadzące działalność gospodarczą i każdy może wywiesić sobie na drzwiach szyld: "Doradca Finansowy". Jednak doradcy finansowi, szczególnie ci zajmujący się finansami osobistymi indywidualnych klientów, powinni być osobami zaufania publicznego, dlatego wskazane byłoby, aby podlegali nadzorowi. Wprowadzenie nadzoru i certyfikacji czy licencjonowania firm doradztwa finansowego lub samych doradców wywoła wiele zmian na rynku. Czytaj więcej...
Raport Specjalny: Rząd sprzyja gminom w walce z dłużnikami

16.03.2010 09:49, EDS 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Dzięki zmianom w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych z 2008 roku gminy mają obowiązek przekazywania do biur informacji gospodarczych danych osób zalegających z alimentami. Nowe przepisy zaowocowały odzyskaniem ponad 192 mln zł zaległych należności z tytułu niezapłaconych alimentów za pośrednictwem InfoMonitora BIG. Czytaj więcej...
Realizacja Inwestycji: Prawidłowe zakończenie i rozliczenie

16.03.2010 08:25, EDS 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Beneficjent, który zabiera się do rozliczania projektu tuż po jego zakończeniu i dopiero wówczas zapoznaje się z podstawowymi zasadami dotyczącymi rozliczania projektów - popełnia podstawowy błąd. Co robić, aby uniknąć błędów i niedopatrzeń podczas zakończenia i rozliczania projektów? Myśleć o ich prawidłowym rozliczeniu od pierwszego dnia realizacji. Czytaj więcej...Technologie: Czy informatyka daje jeszcze bankom przewagę?

16.03.2010 08:19, BANK 2010/02

Do niedawna inwestycje w nowy system IT uzasadniano potrzebą budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Dziś trudno byłoby obronić tezę, że objęcie zintegrowanym systemem informatycznym takich obszarów biznesowych, jak księgowość, kontroling czy kadry i płace ma bezpośredni wpływ na pozycję banku. Czy zatem rozwiązania informatyczne przestały już być zasobami o strategicznym znaczeniu, a stały się jedynie towarowym czynnikiem produkcji? Czytaj więcej...
Bank i klient: Czas na zmiany

15.03.2010 12:34, BANK 2010/03

Uchwalona w 1997 r. w drodze rzadko spotykanego konsensu ustawa zasadnicza sprawdza się w teorii, jednak to praktyka konstytucyjna jest istotna, a ta ulega zmianom. Te same normy prawne w zależności od konfiguracji na scenie politycznej mogą dawać różne efekty, łatwo to zauważy osoba zainteresowana jakością sprawowania rządów w państwie. Kwestie związane z polską akcesją do Unii Europejskiej na pewno będą wymagały zmian w naszej konstytucji, ale czy tylko one? Czytaj więcej...Bank i klient: W poszukiwaniu nowych klientów

15.03.2010 11:18, BANK 2010/03

Walka między bankami o klientów i zyski przenosi się na nowe pola. W ostatnim czasie obserwowaliśmy bitwę na atrakcyjne, wysokie oprocentowanie lokat. Cały czas w grze są konta bez opłat za prowadzenie, darmowe przelewy i inne operacje. Teraz zaczyna się dodawanie usług niezwiązanych z finansami. To jedyny sposób na przyciągnięcie "nieubankowionych". Czytaj więcej...

Prawo: Koniec prania

15.03.2010 09:07, BANK 2010/03

W kwietniu mija termin przygotowania procedur wymaganych przez nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany odnoszą się zarówno do instytucji obowiązanych (instytucji finansowych i niefinansowych), jak i ich klientów. Znowelizowane przepisy nakładają na banki nowe obowiązki. Przedstawiamy najważniejsze z nich. Czytaj więcej...
Strona 2 164 z 2 169« Pierwsza...102030...2 1622 1632 1642 1652 166...Ostatnia »
0