Finanse osobiste

ZBP: spory sądowe dotyczą ok. 1,7 proc. udzielonych kredytów walutowych. W 2019 r. zdecydowana większość wyroków prawomocnych zapadła na korzyść banków

15.01.2020 10:45

Podobnie, jak we wcześniejszych latach, również w 2019 roku Związek Banków Polskich wskazywał na potencjalne, negatywne konsekwencje wpływające na stabilność sektora bankowego, dostępność usług bankowych... Czytaj więcej...