Wyniki wyszukiwania: Piotr Gałązka

Prawo: Non omne quod licet, honestum est – czyli nie wszystko, co jest dozwolone, jest uczciwe

24.11.2013 22:57, BANK 2013/11

Od kilku lat w Polsce rozwija się rynek tzw. odwróconej hipoteki. Powstają kolejne spółki oferujące osobom fizycznym, najczęściej po sześćdziesiątym lub sześćdziesiątym piątym roku życia, posiadającym nieruchomości mieszkalne, comiesięczną rentę w zamian za przekazanie prawa własności do nich, z zachowaniem prawa do korzystania z nich do śmierci. Wątpliwości wzbudza fakt, iż w polskim systemie prawnym brak jakichkolwiek przepisów szczególnych, regulujących te stosunki umowne. Czytaj więcej...


Raport specjalny: Proporcjonalność prawa

11.10.2013 20:20, BANK 2013/10

Prawo musi być proporcjonalne. Wynika to z prostego faktu, że prawo jest regulatorem zachowań społeczeństw i wszystkich pomiotów, podlegających mu, który po pierwsze musi spełniać swoją rolę, czyli skutecznie, w odpowiednim stopniu regulować wyłącznie te zachowania, które muszą zostać uregulowane dla wyższego interesu. Po drugie prawo nie jest jedynym regulatorem zachowań - istnieje w kadrze innych regulatorów, takich jak religia, kultura osobista czy tradycja - nie może zatem ignorować innych regulatorów, bo nie powstało ex nihilo, lecz stanowi dorobek społeczeństwa, które to prawo ustanowiło dla własnego dobra. Oceniając prawo, warto zatem zadawać sobie pytania o jego sens, celowość oraz proporcjonalność, tak aby to prawo było dla człowieka, a nie człowiek dla prawa. Czytaj więcej...

Prawo: Nowe zasady ochrony danych osobowych

14.09.2012 16:29, BANK 2012/09

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obowiązują w UE od 1995 r. Wtedy to Parlament Europejski i Rada UE uchwaliły Dyrektywę 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Przepisy te nie uwzględniają istniejących dziś wielu nowych zag rożeń dla bezpieczeństwa i integralności danych osobowych. K omisja Europejska przedstawiła zatem projekt nowych przepisów regulujących tę kwestię. Czytaj więcej...


Centrum Prawa Bankowego i Informacji – Jubileusz: 20 lat minęło… Podłoże zmian

06.06.2012 14:56, BANK 2012/06

Centrum Prawa Bankowego i Informacji jest kontynuatorką Bankowej Spółki Prawniczej powstałej w 1992 r. Dlaczego powstała i jakie były zewnętrzne i wewnętrzne ku temu przesłanki - o tym piszemy w poniższym historycznym eseju. Pokazuje on ewolucję polskiej bankowości w ostatnich 20 latach, a bez wątpienia jej losów nie sposób oddzielić od dziejów CPBiI oraz Związku Banków Polskich. Czytaj więcej...

Nowe zasady procesu cywilnego (cz. 1)

27.02.2012 06:00, Polecamy

Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw znacząco zmienia dotychczas obowiązujące reguły procesu cywilnego w polskim systemie prawa. Wiele zmian dotyczy przedsiębiorców, którzy od momentu wejścia w życie przedmiotowej ustawy, prowadzić będą spory na innych zasadach.Artykuł pochodzi z nr 01 2012 Miesięcznika Finansowego BANK Czytaj więcej...


Prawo: Nowe zasady procesu cywilnego (cz. 2) – środki zaskarżenia

15.02.2012 22:55, BANK 2012/02

Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw znacząco zmienia dotychczas obowiązujące reguły procesu cywilnego w polskim systemie prawa. Wiele zmian dotyczy przedsiębiorców, którzy od momentu wejścia w życie przedmiotowej ustawy prowadzić będą spory na innych zasadach. Czytaj więcej...


Temat numeru: Nowe zasady procesu cywilnego (cz. 1)

10.02.2012 09:58, BANK 2012/01

Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw znacząco zmienia dotychczas obowiązujące reguły procesu cywilnego w polskim systemie prawa. Wiele zmian dotyczy przedsiębiorców, którzy od momentu wejścia w życie przedmiotowej ustawy prowadzić będą spory na innych zasadach. Czytaj więcej...Prawo: Nec Hercules contra plures…

18.02.2011 14:58, BANK 2011/02

...czyli, jak mawiali starożytni Rzymanie, nawet Herkules nie poradzi przeciwko wielu. Po kilku latach dyskusji, wzorem rozwiązań stosowanych w prawie amerykańskim, weszła w życie ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. W założeniach ustawodawcy ma być potężnym orężem konsumentów w walce przeciwko przedsiębiorcom, zwłaszcza tym, którzy świadczą swoje usługi masowo, np. bankom czy firmom telekomunikacyjnym. Czytaj więcej...


Prawo: Pora zacisnąć pasa

23.11.2010 14:27, BANK 2010/11

Ostatnie rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego - S (II) wraz z tegorocznym projektem zupełnie nowej Rekomendacji S oraz Rekomendacja T znacząco wpłynęły i wpłyną na rynek kredytów w Polsce. Większość banków zmieni politykę ich przyznawania, zaostrzone zostaną procedury oceny zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców. A zatem - bezpieczeństwo systemu kosztem trudności w uzyskaniu kredytu przez zwykłego Kowalskiego? Czytaj więcej...

Strona 4 z 41234
0