Wyniki wyszukiwania: Teresa Kudlicka
Monitor spółdzielczy: czerwiec 2011

28.06.2011 14:10, NBS 2011/06

PODATEK BANKOWY: KOSZTOWNA OSTROŻNOŚĆ Resort finansów sposobi się do uruchomienia podatku bankowego, z którego zamierza zbierać 500-700 mln zł netto rocznie. Według przygotowanego projektu ustawy, banki będą dwa razy w roku odprowadzać na rachunek Funduszu Stabilizacyjnego przy BFG tzw. opłatę ostrożnościową, od której zostanie naliczona opłata - w odmienny jednak sposób dla różnych sektorów, w tym BS-ów i SKOK-ów. Punktem wyjścia jest wielkość pasywów, od nich byłaby odejmowana kwota funduszy podstawowych oraz suma środków gwarantowanych. Czytaj więcej...Debata ekspercka III FTBS: Nowoczesność i elastyczność – strategia informatyzacji

28.06.2011 13:47, NBS 2011/06

Kwestia strategii informatyzacji banków spółdzielczych była tematem debaty eksperckiej podczas III Forum Technologii Banków Spółdzielczych. Partnerem debaty, której patronował miesięcznik "NBS", była firma Carrywater Consulting. Prezentujemy fragmenty tej dyskusji. Czytaj więcej...


Rekomendacje na kryzysk: czerwiec 2011

28.06.2011 13:45, NBS 2011/06

DOBRY ADRES: CATALYST Bank Spółdzielczy w Limanowej, Bank Spółdzielczy w Płońsku i Bank Spółdzielczy w Skierniewicach uplasowały swoje obligacje na rynku papierów dłużnych Catalyst. Za pośrednictwem DM Banku BPS weszły na giełdowy parkiet 10-letnie papiery BS w Limanowej (10 mln zł, WIBOR 6M plus marża 3,2 pkt. proc.), 10-letnie BS w Płońsku (7 mln zł, WIBOR 6M plus marża od 3,0 do 3,5 pkt. proc.) i 7-letnie BS w Skierniewicach (8 mln zł, WIBOR 6M plus marża 3,5 pkt. proc.). Czytaj więcej...III Forum Technologii Banków Spółdzielczych oraz wyróżnienia miesięcznika „NBS”

30.05.2011 21:08, Relacje

W dniach 30-31 maja w warszawskim Hotelu Gromada odbyło się spotkanie kadry zarządzającej bankami spółdzielczymi: III Forum Technologii Banków Spółdzielczych 2011 - nowe technologie w kreowaniu innowacyjności i konkurencyjności banków spółdzielczych na lokalnych rynkach finansowych. Czytaj więcej...III Forum Technologii Banków Spółdzielczych oraz wyróżnienia miesięcznika „NBS”

30.05.2011 21:08, Bankowość

W dniach 30-31 maja w warszawskim Hotelu Gromada odbywa się spotkanie kadry zarządzającej bankami spółdzielczymi: III Forum Technologii Banków Spółdzielczych 2011 - nowe technologie w kreowaniu innowacyjności i konkurencyjności banków spółdzielczych na lokalnych rynkach finansowych. Czytaj więcej...


Jubileusz: Jaką rolę odegrał Związek Banków Polskich w rozwoju bankowości w Polsce w minionych 20 latach?

23.05.2011 13:29, BANK 2011/05

Dr Jacek Bartkiewicz, przewodniczący Rady Związku Banków Polskich, prezes zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. - Powołanie izby zrzeszającej konkurujące ze sobą instytucje było z całą pewnością znaczącym wydarzeniem dla młodego, rozwijającego się sektora finansowego w Polsce. Zadania i rola Związku Banków Polskich na początku lat 90. różniły się zdecydowanie od oczekiwań stawianych obecnie. Początkowo głównym zadaniem ZBP było tworzenie i wspieranie środowiska zapewniającego sprawne funkcjonowanie rozwijającego się sektora finansowego. Mam tu na myśli tworzenie różnego rodzaju izb, jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej czy też powołanie arbitra bankowego. Bardzo ważnym momentem dla środowiska był także tzw. problem roku 2000, kiedy została przeprowadzona wspólna dla całego sektora kampania informacyjna. Na uwagę zasługuje też działalność związana m.in. z promocją nowoczesnych usług, takich jak karty płatnicze czy bankowość elektroniczna. Czytaj więcej...


Opinnie Rady ZBP: Co czeka sektor bankowy w kolejnym dwudziestoleciu?

18.05.2011 08:25, BANK 2011/05

Jacek Bartkiewicz, prezes Banku Gospodarki Żywnościowej, przewodniczący Rady Związku Banków Polskich - Rozwój sektora bankowego w Polsce w najbliższym 20-leciu determinować będą przede wszystkim przeobrażenia w otoczeniu technologicznym i regulacyjnym. Najbliższe dwie dekady powinny być okresem dalszego intensywnego rozwoju bankowości elektronicznej, w tym w szczególności internetowej, i upowszechnienia się bankowości mobilnej. Czytaj więcej...


Unijny kapitał i poręczenia dla mikrobanków w Polsce

29.03.2011 12:34, Relacje

24 marca 2011 r. odbyło się seminarium dla bankowości spółdzielczej pt. "Instrumenty finansowe PROGRESS. Możliwości współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym". Przedmiotem spotkania było zapoznanie banków spółdzielczych i zrzeszających z nowymi europejskimi oraz komercyjnymi instrumentami i ofertami wsparcia rozwoju akcji kredytowej, w szczególności dla mikro i małych przedsiębiorców, w tym przede wszystkim dla firm typu start up. Czytaj więcej...


Monitor spółdzielczy: luty 2011

10.03.2011 13:53, NBS 2011/02

MR BANK: NOWY ADRES Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie podjęto większością 89,5 proc. głosów uchwałę kierunkową o połączeniu z GBW S.A. Nowa instytucja SGB Bank S.A. będzie dysponowała sumą bilansową blisko 10 mld zł oraz funduszami własnymi 500 mln zł. W czasie NWZ dokonano wyboru Rady Nadzorczej MR Banku, której przewodniczącym został Marek Byzdra, prezes BSZŁ w Łowiczu. Czytaj więcej...


Monitor spółdzielczy: maj 2009

07.04.2010 11:55, NBS 2009/05

Banki mogą być poproszone Agencja Bloomberg podała, że banki na całym świecie mogą być poproszone o podwyższenie minimalnych rezerw kapitału (8 proc.) o kilka punktów procentowych. Zapowiedział to Nout Wellink, szef Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego. Na koniec 2008 r. współczynnik wypłacalności polskich banków wynosił 10,8 proc. KNF podał też, że po I kwartale br. wszystkie banki utrzymywały poziom rezerw powyżej 8 proc. Czytaj więcej...


Strona 4 z 41234
0