PAIH koordynatorem Rady Biznesu Państw Europy Środkowo-Wschodniej

Gospodarka

Polska Agencja Inwestycji I Handlu zawarła porozumienie o współpracy (MoU) z Chińską Radą Promocji Handlu Zagranicznego (China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT) podczas szczytu inicjatywy 16+1 w Bułgarii.

Ładunek z napisem eksport
Fot. stock.adobe.com/tashatuvango

Polska Agencja Inwestycji I Handlu zawarła porozumienie o współpracy (MoU) z Chińską Radą Promocji Handlu Zagranicznego (China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT) podczas szczytu inicjatywy 16+1 w Bułgarii.

#Polska od lat notuje z Chinami ujemne saldo obrotów handlowych #Chiny #handel #eksport @PAIH_pl

"China-CEEC Business Council została powołana w 2014 r. na mocy umowy zawartej między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) a CCPIT. Jak zaznaczył obecny na tegorocznym szczycie 16+1 prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Tomasz Pisula, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zdecydowało o przejęciu przez PAIH zadań związanych z prowadzeniem China-CEEC Business Council, a podpisane podczas spotkania w Sofii MoU, usankcjonowało tę decyzję" - czytamy w komunikacie.

Ujemne saldo obrotów handlowych Polski z Chinami

Polska od lat notuje z Chinami ujemne saldo obrotów handlowych. W zeszłym roku import towarów z Państwa Środka wyniósł niemal 25 mld euro, podczas gdy eksport - zaledwie 2 mld euro.

Pobudzenie wymiany handlowej

"Obie strony inicjatywy 16+1 chcą pobudzić wzajemną wymianę handlową i wzmocnić współpracę. Według mnie jedną z najważniejszych kwestii jest to, że Chinom zależy na liberalizacji międzynarodowej wymiany, by importować więcej towarów, na których popyt zgłaszają chińscy konsumenci. Pracują nad tym nasze dwa biura handlowe zlokalizowane w Szanghaju i Chengdu oraz zespół programu Go China w siedzibie Agencji" - powiedział Tomasz Pisula, cytowany w komunikacie.W skład Rady wchodzą instytucje otoczenia biznesu z państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Chin. Inicjatywa 16+1 zrzesza: Bułgarię, Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Macedonię, Rumunię, Serbię, Słowenię, Słowację i Węgry. Tematem przewodnim tegorocznego, siódmego z kolei, szczytu była "głęboka, otwarta współpraca na rzecz inkluzyjnego dobrobytu". Format wpisuje się w chińską inicjatywę Pasa i Szlaku, której celem jest budowa lądowych i morskich korytarzy transportowych między krajami Azji, Europy i Afryki a Chinami, pobudzanie światowego handlu, w tym importu do Państwa Środka, podsumowano.Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez zagraniczne biura handlowe (ZBH) na całym świecie.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: