Pakiet dla miast średnich: nawet 20 mln zł na realizację wdrożeń projektów badawczych

Firma / Samorządy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w miastach średnich mogą ubiegać się o wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R. Trwa nabór wniosków w ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) konkursie na dofinansowanie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań.

Mężczyzna w garniturze trzymający w ręku zapaloną żarówkę
Fot. Materiały prasowe BGK

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w miastach średnich mogą ubiegać się o wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R. Trwa nabór wniosków w ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) konkursie na dofinansowanie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań.

#Przedsiębiorcy prowadzący działalność w miastach średnich mogą ubiegać się o wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R. #firmy #badania #rozwój #innowacje

Fundusze pochodzące z programu Inteligentny Rozwój (poddziałanie Badania na rynek), zostały uruchomione w ramach Pakietu dla miast średnich.Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację wdrożeń projektów badawczych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów, wyrobów lub usług. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP). Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów realizowanych na terenie średnich miast.

Możliwość profesjonalnego wdrożenia innowacji

- Dofinansowanie na realizację wdrożeń projektów badawczych to inwestycja w rozwój firm oraz wsparcie procesu powstawania nowych lub ulepszonych produktów i usług. Środki przeznaczone w ramach tego konkursu umożliwiają firmom z sektora MŚP profesjonalne wdrożenia innowacji. To także ogromna szansa dla mniejszych ośrodków miejskich, które poprzez inwestycje prowadzone przez MŚP mogą włączyć się w procesy rozwojowe - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 mln zł. Koszt usług doradczych ograniczony jest do 500 tys. zł, a prac eksperymentalnych do 450 tys. zł. Środki można wykorzystać m.in. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, a także na zakup nieruchomości lub budowę hal.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie PARP w terminie do 28 lutego 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).Więcej informacji na temat naboru: https://poir.parp.gov.pl/badania/badania-na-rynek

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju/Centrum prasowe PAP

Udostępnij artykuł: