Pakiet pomocy dla przedsiębiorców

Finanse i gospodarka

Europ Assistance wspólnie z BTA Insurance Company przygotowały pakiet pomocy dla przedsiębiorców. W ramach programu ubezpieczeni otrzymują kompleksową pomoc w sytuacji awarii instalacji w siedzibie firmy lub awarii sprzętu biurowego, a także dostęp do całodobowej infolinii prawnej, gospodarczej lub infolinii dotyczącej sieci usługodawców. Ponadto pakiet przewiduje pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku w firmie lub w czasie podróży służbowej dla przedsiębiorcy i jego pracowników.

Europ Assistance wspólnie z BTA Insurance Company przygotowały pakiet pomocy dla przedsiębiorców. W ramach programu ubezpieczeni otrzymują kompleksową pomoc w sytuacji awarii instalacji w siedzibie firmy lub awarii sprzętu biurowego, a także dostęp do całodobowej infolinii prawnej, gospodarczej lub infolinii dotyczącej sieci usługodawców. Ponadto pakiet przewiduje pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku w firmie lub w czasie podróży służbowej dla przedsiębiorcy i jego pracowników.

Szeroki zakres świadczeń, zarówno technicznych, jak i medycznych czy nawet ubezpieczenia na czas podróży służbowej, chroni przedsiębiorców w nieprzewidzianych sytuacjach, ale także wspiera w codziennym prowadzeniu działalności.

Problemy techniczne w biurze

W ramach office assistance klienci mają do dyspozycji pakiet świadczeń zawierający pomoc w przypadku awarii instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, alarmowej lub centralnego ogrzewania/pieca grzewczego, których naprawa wykracza poza odpowiedzialność zarządcy, administracji budynku lub służb miejskich. Ubezpieczony może w takim przypadku skorzystać trzy razy z pomocy specjalisty w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Natomiast w sytuacji uszkodzenia sprzętu biurowego i IT tj. kserokopiarki, drukarki, skanera, faxu, niszczarki dokumentów, jednostki centralnej komputera i monitora czy laptopa, ubezpieczony może liczyć na pomoc specjalisty dwa razy w trakcie trwania ubezpieczenia.

Dodatkowo, jeżeli w ramach awarii lub wypadku siedziba firmy została zniszczona w stopniu uniemożliwiającym prowadzenie w niej dotychczasowej działalności, klienci mogą skorzystać z przechowania, transportu lub dozoru mienia (świadczenia wymienne).

Pomoc medyczna dla przedsiębiorcy i jego pracowników

Pakiet świadczeń assistance został wzbogacony o pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku w firmie lub w czasie podróży służbowej dla przedsiębiorcy i jego pracowników. W ramach tej oferty mogą oni w trakcie trwania umowy ubezpieczenia trzy razy skorzystać z wizyty lekarza pierwszego kontaktu, wizyty pielęgniarki i transportu medycznego. W sytuacji, gdy wypadek podczas podróży służbowej miał miejsce powyżej 50 km od stałego miejsca pracy i konieczne jest zorganizowanie zastępstwa służbowego, przedsiębiorca może liczyć na organizację i pokrycie kosztów podróży pracownika wyznaczonego na zastępstwo. Z kolei w przypadku trwającej dłużej niż 7 dni hospitalizacji ubezpieczonego  może on skorzystać z organizacji i pokrycia kosztów opieki domowej po hospitalizacji przez maksymalnie 5 dni.

Z naszych doświadczeń w obsłudze podmiotów z sektora MSP wynika, że największą popularnością cieszą się świadczenia związane z interwencją informatyka, pomocą hydraulika, ślusarza, czy serwisem RTV i AGD. Posiadanie pakietu office assistance daje przedsiębiorcom realne oszczędności. Koszty poszczególnych interwencji mogą wynosić nawet kilkaset złotych w zależności od rodzaju szkody. Dodatkowo szukanie specjalisty na własna rękę odrywa przedsiębiorców od ich głównej działalności biznesowej” – mówi Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Handlowego w Europ Assistance Polska.

Od czasu nawiązania współpracy z Europ Assistance odnotowaliśmy znaczne zwiększenie sprzedaży produktów Assistance, co świadczy o wysokim zainteresowaniu i pozytywnej ocenie klientów” – mówi Artur Stępień, Zastępca Dyrektora Oddziału BTA Insurance Company SE w Polsce.

Programy office assistance zawierają ponadto całodobowy, nielimitowany dostęp do infolinii o sieci usługodawców, eko-infolinii i infolinii gospodarczej. Ta ostatnia usługa jest szczególnie przydatna dla przedsiębiorców, którzy poszukują informacji przydatnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto ubezpieczony w trakcie trwania umowy ubezpieczenia będzie mógł sześć razy skorzystać z infolinii prawnej, gdzie uzyska informacje obejmujące prawo cywilne, administracyjne, pracy, podatkowe, gospodarcze, a także będzie mógł otrzymać drogą elektroniczną aktualne akty czy wzory umów cywilno-prawnych.

Źródło: Grupa Europ Assistance

Udostępnij artykuł: