Pakiet Slim VAT: prezydent podpisał nowelę, jakie uproszczenia wprowadza?

Firma / Gospodarka

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę o podatku od towarów i usług, która wprowadza tzw. pakiet Slim VAT obejmujący rozwiązania dot. uproszczenia rozliczania tego podatku - podała Kancelaria Prezydenta RP. Dodano, że nowela przedłuża do końca 2022 r. zwolnienie z akcyzy dla hybrydowych aut osobowych.

VAT i pieniądze
Fot. stock.adobe.com/Monster Ztudio

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę o podatku od towarów i usług, która wprowadza tzw. pakiet Slim VAT obejmujący rozwiązania dot. uproszczenia rozliczania tego podatku - podała Kancelaria Prezydenta RP. Dodano, że nowela przedłuża do końca 2022 r. zwolnienie z akcyzy dla hybrydowych aut osobowych.

Kancelaria Prezydenta RP wyjaśniła we wtorek cele wprowadzenia nowelizacji. Wskazano na rozwiązania w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT) oraz rozwiązania o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług.

Zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym

Poinformowano, że nowela przewiduje także zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE). "Zmiany służące uproszczeniu rozliczania VAT polegają m.in. na: wydłużeniu terminu na wywóz towarów, od którego zależy możliwość zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów; wydłużeniu terminu do odliczenia podatku naliczonego; stworzeniu możliwości przeliczania przez podatnika kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania określonych w walucie obcej zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym" - wymieniono.

Uproszczenie rozliczeń

Uproszczeniu rozliczeń ma także służyć wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży czy podwyższenie limitu dla prezentów o małej wartości do 20 zł. Wskazano też na modyfikację zasad dokonywania korekt zwiększających lub zmniejszających podstawę opodatkowania.

Wśród zmian, których celem jest doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów ustawy, znalazły się regulacje dotyczące instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej; przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 czy zmiany przepisów w sprawie tzw. białej listy podatników. Inne zmieniane przepisy obejmują tzw. mechanizm podzielonej płatności, dodatkowe zobowiązanie podatkowe czy definicję rolnika ryczałtowego.

Czytaj także: Rząd wprowadza pakiet Slim VAT, niektóre zapisy ustawy budzą wątpliwości ekspertów >>>

Celem zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów.

"W związku z powyższym do ustawy dodano definicję legalną pojęcia "system TAX FREE", jak również zmodyfikowano przepisy dotyczące obowiązków sprzedawców" - podała KPRP.

Nowelizacja przepisów Prawa bankowego i ustawy o akcyzie

Nowelizacja dotyczy także przepisów Prawa bankowego oraz ustawy o akcyzie. W tym pierwszym przypadku zmiany mają charakter dostosowawczy, natomiast jeśli chodzi o akcyzę, ich istotą jest przedłużenie do 31 grudnia 2022 r. zwolnienia od akcyzy samochodów osobowych stanowiących pojazd hybrydowy.

"Zmiana w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności polega na wydłużeniu, do dnia 31 grudnia 2021 r., terminu, w którym wierzyciel, będący naczelnikiem urzędu skarbowego dokonuje wprowadzenia do Rejestru Należności Publicznoprawnych określonych ustawą danych" - dodano.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać 31 grudnia 2020 r., 1 czerwca 2021 r., 1 lipca 2021 r. i 1 stycznia 2022 r. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: