Pamiętaj o podatkach

Finanse i gospodarka

Osoba zakładająca działalność gospodarczą powinna zaznajomić się z obowiązkami, które nakłada na przedsiębiorcę państwo. System podatkowy w Polsce jest dość skomplikowany, niemniej podstawowe zasady nie są zawiłe.

Osoba zakładająca działalność gospodarczą powinna zaznajomić się z obowiązkami, które nakłada na przedsiębiorcę państwo. System podatkowy w Polsce jest dość skomplikowany, niemniej podstawowe zasady nie są zawiłe.

Wnioski z badania przeprowadzonego przez PWC i opisane w raporcie PWC Paying Taxes 2013 wskazują, że polski przedsiębiorca poświęca 286 godzin rocznie na rozliczenia podatkowe, co sytuuje go na 114 miejscu wśród podatników ze 185 przebadanych państw. Szczególnie uciążliwe dla polskiego przedsiębiorcy są częste zmiany przepisów.

Dla początkującego przedsiębiorcy prostym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym. Niemniej nie zwalnia go to z obowiązku poznania podstawowych zasad, ponieważ ostatecznie decyzję o wyborze sposobu rozliczania dochodów podejmie on sam.

- Wybór formy opodatkowania jest bardzo istotną sprawą - zależy od niego nie tylko wysokość kwoty podatku, który będziemy musieli zapłacić, ale również koszty księgowości i sposób rozliczania się z przyszłymi kontrahentami - mówi Marcin Kołakowski, dyrektor departamentu bankowości oddziałowej i przedsiębiorstw w Meritum Banku. - Warto wiedzieć, że nie jesteśmy na całe życie przywiązani do jednego, modelu: możemy go zmieniać w każdym nowym roku kalendarzowym, ale musimy to zgłosić w urzędzie do 20 stycznia - dodaje.

Rejestrując działalność gospodarczą deklarujemy formę opodatkowania. Wybrać można spośród: zasad ogólnych - opodatkowanie według skali 18 proc. i 32 proc., podatku liniowego według stawki 19 proc., ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej.

Zasady ogólne - opodatkowanie według skali 18 proc. i 32 proc.

Opodatkowaniu podlega dochód stanowiący różnicę między przychodami z działalności, a kosztami jej uzyskania. Stawka podatku wynosi 18 % lub 32 %. Niższą stosujemy gdy roczny dochód nie przekracza 85 528 PLN (w 2013 roku), a wyższą gdy przekracza z tym, że stawka 32% dotyczy dochodu powyżej tej kwoty.

W tym przypadku jesteśmy zobowiązani prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Podatek liniowy według stawki 19 proc.

Jeżeli przewidujemy, że roczny dochód znacznie przekroczy próg dochodowy (w 2013 roku było to  85 528 zł) korzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie 19-procentowego podatku liniowego.

- Decydując się na opcję podatku liniowego mamy pewność, że jego wartość będzie stała w całym roku - nie musimy martwić się o przekroczenie progu dochodowego. Jednak jeśli tylko nieznacznie przekraczamy próg dochodowy, nie zawsze opłaca się nam rozliczenie podatkiem liniowym. Pamiętajmy, że różnica 1 pkt. proc. dotyczy naszego dochodu za cały rok - ocenia ekspert Meritum Banku.

Ryczałt ewidencjonowany

W tym przypadku wysokość stawek podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i została określona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl.

Podatek oblicza się od przychodu, który nie jest pomniejszany o koszty uzyskania. Wymagane jest prowadzenie ewidencji przychodów.

Karta podatkowa

Jest formą dopuszczaną tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejne ograniczenia nałożone na przedsiębiorców stosujących kartę podatkową to limity zatrudnienia i brak możliwości stosowania umowy zlecenia i o dzieło.

Wysokość podatku jest każdorazowo określana decyzją urzędy skarbowego wydaną na wniosek podatnika. W tym przypadku nie wymaga się prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych.

VAT

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w przypadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT co do zasady są zwolnieni od tego podatku. Do takiego zwolnienia ma prawo przedsiębiorca, którego dochód ze sprzedaży nie przekroczył 150 tys. zł w skali roku.

Istniej możliwość dobrowolnej rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT. W tej sytuacji wymagane jest złożenie u naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT pisemnego, zawiadomienia o rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT.

up

Udostępnij artykuł: