Pandemia uruchomiła zmiany strukturalne w polskiej gospodarce

Gospodarka

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS, nominalne inwestycje przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób zmniejszyły się w III kw. o 8,0% r/r wobec spadku o 13,6% w II kw. Wzrost dynamiki nakładów na środki trwałe był efektem wyłącznie wyższego wkładu inwestycji w usługach (o 9,4 pkt. proc. pomiędzy II i III kw.) podczas gdy kontrybucje pozostałych kategorii zmniejszyły się – w przemyśle o 3,6 pkt. proc. i w budownictwie o 0,3 pkt. proc. , podkreślają analitycy z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska S.A.

Mężczyzna siedzący przed komputerem i patrzący na wykresy gospodarcze
Fot. stock.adobe.com/joyfotoliakid

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS, nominalne inwestycje przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób zmniejszyły się w III kw. o 8,0% r/r wobec spadku o 13,6% w II kw. Wzrost dynamiki nakładów na środki trwałe był efektem wyłącznie wyższego wkładu inwestycji w usługach (o 9,4 pkt. proc. pomiędzy II i III kw.) podczas gdy kontrybucje pozostałych kategorii zmniejszyły się – w przemyśle o 3,6 pkt. proc. i w budownictwie o 0,3 pkt. proc. , podkreślają analitycy z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska S.A.

Na szczególną uwagę zasługuje pogłębienie spadku inwestycji w przetwórstwie przemysłowym (do -17,8% r/r w III kw. wobec -13,7% w II kw.), co było związane z wciąż relatywnie niskim stopniem wykorzystania mocy produkcyjnych oraz niepewnością dotyczącą dalszego przebiegu pandemii‒ zauważają analitycy Credit Agricole Bank Polska S.A.            

Prognozujemy, że w całym 2020 r. inwestycje ogółem zmniejszą się o 12,2% r/r chociaż dostrzegamy lekkie ryzyko dla tej prognozy.

Do wzrostu inwestycji w sektorze usług, które łącznie zwiększyły się o 6,9% r/r w III kw. wobec spadku o 17,1% w II kw., w największym stopniu przyczyniły się kategorie: „obsługa rynku nieruchomości”, „transport i gospodarka magazynowa” oraz „administrowanie i działalność wspierająca”.

W tej pierwszej, inwestycje w III kw. wzrosły o 181% w III kw. Taki wzrost nakładów jest niemożliwy do utrzymania, co będzie oddziaływało w kierunku wyraźnego obniżenia dynamiki inwestycji w sektorze usług w kolejnych kwartałach.

Czytaj także: GUS: PKB spadł 1,5 proc. rdr w III kw. 2020 r., na koniec roku ponowne pogorszenie koniunktury?

Fundusz Odbudowy i Zielona Transformacja

Uważamy, że pandemia COVID-19 przyczyni się do trwałych zmian strukturalnych w polskiej gospodarce. Obecnie trudno precyzyjnie ocenić kierunek i skalę tych zmian. Można przypuszczać, że w najbliższych latach w coraz większym stopniu będą realizowane inwestycje ukierunkowane na transformację energetyczną i digitalizację.

Takie tendencje będą wspierane przez unijny Fundusz Odbudowy, w ramach którego co najmniej 37% środków musi zostać ulokowane na zieloną transformację, a co najmniej 20% na cyfryzację. Naszym zdaniem digitalizacja będzie oddziaływała w kierunku wyraźnego zwiększenia wydajności pracy, co będzie miało pozytywny wpływ na potencjalne tempo wzrostu gospodarczego.

O ile uchwycenie skali inwestycji w cyfryzację z wykorzystaniem danych o nakładach brutto na środki trwałe opublikowanych przez GUS w ubiegłym tygodniu jest niemożliwe, dostrzegamy inną tendencję, która może być odzwierciedleniem wpływu pandemii na model funkcjonowania przedsiębiorstw.

Czytaj także: Tarcza 6.0: katalog podmiotów objętych pomocą w związku z COVID-19 zostanie rozszerzony

W okresie I-III kw. br. inwestycje w kategorii „magazynowanie i działalność usługowa wspierająca transport” rosły w tempie kilkunastu procent rocznie, co może mieć związek z rozbudową powierzchni magazynowych.

Taka tendencja odpowiadałaby dynamicznemu rozwojowi branży e-commerce przed i w trakcie pandemii sygnalizowałaby rosnącą skłonność przedsiębiorstw do zwiększenia poziomu zapasów na wypadek ponownego zerwania łańcuchów dostaw.

Dane o inwestycjach firm zatrudniających co najmniej 50+ w III kw. są lepsze niż oczekiwaliśmy – odnotowano ich wolniejszy spadek. Zwiększyły się one jednak tylko w sektorze usług, co nie jest optymistycznym sygnałem.

Dodatkowo, na razie nie posiadamy informacji o inwestycjach w mniejszych firmach, które mogły kształtować się mniej korzystnie niż nakłady w dużych firmach.

Prognozujemy, że w całym 2020 r. inwestycje ogółem zmniejszą się o 12,2% r/r chociaż dostrzegamy lekkie ryzyko dla tej prognozy. Dzisiaj opublikowane zostaną dane o nakładach brutto na środki trwałe w całej gospodarce w III kw., co pozwoli precyzyjniej ocenić tendencje w zakresie.

Czytaj także: Rada Przedsiębiorczości: stanowcze NIE dla odrzucenia unijnego budżetu

Udostępnij artykuł: