Państwo wspiera rozwój infrastruktury szerokopasmowej

Polecamy

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał 18 lipca umowę z Alior Bankiem na udzielanie „pożyczek szerokopasmowych” ze środków Programu Polska Cyfrowa. Pierwsze firmy telekomunikacyjne zainteresowane preferencyjnymi pożyczkami na rozwój infrastruktury szybkiego internetu mogą je otrzymać już we wrześniu.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał 18 lipca umowę z Alior Bankiem na udzielanie „pożyczek szerokopasmowych” ze środków Programu Polska Cyfrowa. Pierwsze firmy telekomunikacyjne zainteresowane preferencyjnymi pożyczkami na rozwój infrastruktury szybkiego internetu mogą je otrzymać już we wrześniu.

Rozwój gospodarki coraz bardziej zależy od powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu. Obecnie dostęp dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw do łącz internetowych o szybkości niższej niż 30 Mb/s uważa się za niedostateczny. Na takim obszarze utrudniona jest działalność firm i świadczenie usług dla ludności na wymaganym dziś poziomie. Dla niektórych usług i działów gospodarki, na przykład dla medycyny, dolna granica przepustowości to obecnie 100 Mb/s. Problemem na obszarach o niedostatecznej infrastrukturze telekomunikacyjnej jest na przykład mniejsza opłacalność jej budowy ze względu na dłuższe okresy zwrotu z inwestycji (mniej potencjalnych użytkowników itp.). Zgodnie z podpisaną umową, Alior Bank stał się pierwszym pośrednikiem w bezpośrednim finansowaniu z budżetu unijnego inwestycji w budowę szerokopasmowego internetu.Za pośrednictwem banku, firmy telekomunikacyjne mogą otrzymywać na preferencyjnych warunkach pożyczki w wysokości od 20 tys. do 10 mln zł, z okresem kredytowania nawet do 15 lat. Jak podano, w naszym kraju jest zarejestrowanych ok. 6,5 tys. firm telekomunikacyjnych, a o preferencyjne finansowanie można ubiegać się planując inwestycje budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnej, zapewniającej dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowości min. 30 Mb/s dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz 100 Mb/s dla szkół. W ramach tego programu do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych trafi  40 mln zł, z możliwością zwiększenia puli środków do 100 mln zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem Alior Bank przeznaczy na te projekty również ok. 10 mln zł ze środków własnych. Problemem z jakim spotykają się firmy telekomunikacyjne występując z wnioskiem o kredyt jest wycena zabezpieczania na przykład zainstalowanej już (zakopanej w ziemi) infrastruktury oraz brak historii kredytowej. Jak powiedział Michał Chyczewski, wiceprezes zarządu p. o. prezesa Alior Banku, bank będzie prowadził proces oceny ryzyka przy udzielaniu kredytów, zgodnie z przyjętymi procedurami, ale ze względu na pochodzenie środków spoza puli banku, będzie mógł stosować mniej restrykcyjne kryteria.

Podpisana 18 lipca br. umowa jest elementem powierzonego BGK zadania rozdysponowania środków unijnych w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do internetu” POPC. Alior Bank stał się dysponentem tej puli pieniędzy w wyniku postępowania przetargowego. Rolę instytucji zarządzającej projektem pełni Ministerstwo Rozwoju, a instytucji pośredniczącej Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jak podała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu banku BGK, na cały program wsparcia budowy szerokopasmowego internetu, w obecnej perspektywie finansowej do roku 2023 (rok rozliczenia), przewidziano środki w wysokości 1 mld zł i dodatkowe środki partnerów w wysokości 180 mln zł. Pożyczki będą nisko oprocentowane – 0,25% przy 30 miesiącach karencji. BGK będzie organizował kolejne przetargi na udzielanie „pożyczek szerokopasmowych”. Prezes Beata Daszyńska-Muzyczka nie podała jakie banki uczestniczyły w wygranym przez Alior Bank przetargu, ale jak stwierdziła zainteresowanie ze strony banków nie było duże. Liczy na większe zainteresowanie w kolejnych przetargach w tym również ze strony banków spółdzielczych.Alior Bank uczestniczy również w innych programach wsparcia sektora MŚP i współpracuje przy tym z BGK. Jest drugim największym dystrybutorem gwarancji de minimis. Bank oferuje też firmom z segmentu MŚP kredyty inwestycyjne z premią technologiczną BGK.

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: