Państwowy Dług Publiczny na koniec III kw. wzrósł do 1.160.701,5 mln zł

Gospodarka

Państwowy Dług Publiczny (PDP) na koniec III kw. 2021 r. wyniósł 1.160.701,5 mln zł, co oznacza wzrost 8.467,7mln zł (0,7 proc.) w ujęciu kwartał do kwartału - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP) wyniósł na koniec III kwartału 1.418.769,6 mln zł, co oznaczało wzrost o 1,2 proc. kdk ( 16.681,9mln zł).

Budynek Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)

Państwowy Dług Publiczny (PDP) na koniec III kw. 2021 r. wyniósł 1.160.701,5 mln zł, co oznacza wzrost 8.467,7mln zł (0,7 proc.) w ujęciu kwartał do kwartału - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP) wyniósł na koniec III kwartału 1.418.769,6 mln zł, co oznaczało wzrost o 1,2 proc. kdk ( 16.681,9mln zł).

Jak podaje MF zmiana PDP w III kw. 2021 r. była wynikiem:

- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 8 433,7 mln zł (+0,8 proc.), w tym skonsolidowanego zadłużenia Skarbu Państwa (SP) o 8 221,5 mln zł (+0,8 proc.),

- wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 38,4 mln zł (+0,0 proc.), przy spadku zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 241,1 mln zł (-0,3 proc.),

- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 4,4 mln zł (-8,0 proc.).

Zadłużenie sektora finansów publicznych

Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją wyniosło na koniec III kwartału 2021 r. 1.241.042,6 mln zł, co oznaczało wzrost o 11.334,5 mln zł (+0,9 proc.) kdk.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec III kwartału 2021 r. 1.418.769,6 mln zł, co oznaczało wzrost o 16.681,9 mln zł (+1,2 proc.) kdk.

Czytaj także: Resort finansów: Polska będzie wracać do reguł fiskalnych sprzed pandemii, ale bez zbędnej surowości >>>

Na zmianę wysokości długu EDP w III kwartale 2021 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim:

- wzrost skonsolidowanego zadłużenia Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 (FPC) o 10 625,6 mln zł,

- wzrost stanu portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych o 3 091,9 mln zł, co spowodowało spadek długu EDP w wyniku wzrostu konsolidacji wzajemnych zobowiązań,

- wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego o 710,3 mln zł.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: