Państwowy Dług Publiczny wyniósł 1.137.102,2 mln zł na koniec I kw. 2022 r.

Gospodarka

Państwowy Dług Publiczny (PDP) na koniec I kw. 2022 r. wyniósł 1.137.102,2 mln zł, co oznacza spadek o 11.474,8 mln zł (1,0 proc.) w ujęciu kwartał do kwartału - podało Ministerstwo Finansów.

Siedziba Ministerstwa Finansów
Fot. stock.adobe.com/Fotokon

Państwowy Dług Publiczny (PDP) na koniec I kw. 2022 r. wyniósł 1.137.102,2 mln zł, co oznacza spadek o 11.474,8 mln zł (1,0 proc.) w ujęciu kwartał do kwartału - podało Ministerstwo Finansów.

Jak podaje MF zmiana PDP w I kw. 2022 r. była wynikiem:

- spadku zadłużenia podsektora rządowego o 9.551,2 mln zł (-0,9 proc.), w tym skonsolidowanego zadłużenia Skarbu Państwa (SP) o 9.566,6 mln zł (-0,9 proc.) wynikającym z zaklasyfikowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do sektora finansów publicznych;

- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 1.922,4 mln zł (-2,1 proc.), w tym zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 2.111,6 mln zł (-2,4 proc.);

- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 1,2 mln zł (-2,6 proc.).

Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją

Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją wyniosło na koniec I kwartału 2022 r. 1.246.461,9 mln zł, tj. wzrosło o 8.079,2 mln zł (+0,7 proc.) w porównaniu z końcem 2021 r.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec I kwartału 2022 r. 1.415.777,6 mln zł1,3, tj. wzrósł o 5.280,0 mln zł (+0,4 proc.) w porównaniu z końcem 2021 r.

Na zmianę wysokości długu EDP w I kwartale 2022 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim:

- wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego o 875,4 mln zł;

- wzrost stanu depozytów na rachunku MF i posiadanych SPW przez fundusze umiejscowione w BGK o 2.078,5 mln zł, co spowodowało spadek długu EDP w wyniku wzrostu konsolidacji wzajemnych zobowiązań;

- wzrost wpływu zaliczenia przedsiębiorstw do sektora instytucji rządowych i samorządowych o 1.229,0 mln zł, w tym wzrost zadłużenia o 479,6 mln zł i spadek konsolidacji zobowiązań (w tym posiadanych przez te jednostki SPW) o 749,5 mln zł. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: