Papierowe zwolnienia lekarskie będą wystawiane dłużej

Prawo i regulacje

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Nowela ma celu przedłużenie możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy w dotychczasowej (tj. papierowej) formie.

Lekarz przyjmujący pacjenta
Fot. stock.adobe.com/siro46

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Nowela ma celu przedłużenie możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy w dotychczasowej (tj. papierowej) formie.

Papierowe zwolnienia lekarskie będą mogły być wystawiane do dnia 30 listopada 2018 r. #zwolnienialekarskie

"Ustawa wydłuża okres, w którym będą mogły być wystawiane tradycyjne - papierowe zwolnienia lekarskie - do dnia 30 listopada 2018 r." - czytamy w informacji.Ustawa zmienia również termin uchylenia przepisu z dnia 1 lipca 2018 r. na dzień 1 grudnia 2018 r., na którego podstawie prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dokonuje zwrotu ZUS społecznych kosztów związanych z wyprodukowaniem i dystrybucją druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, podano także.Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: