Paragraf 22

Blogi / Maciej Małek

Piątkowe ( 22.05.2020) - drugie już webinarium w ramach FTBS, rozpoczęło się o zaplanowanym czasie.

Piątkowe ( 22.05.2020) - drugie już webinarium w ramach FTBS, rozpoczęło się o zaplanowanym czasie.

Krzysztof Pietraszkiewicz: W warunkach pandemii ujawniły się z całą mocą siła i potencjał cyfrowych kanałów komunikacji, obalając przy okazji mit o cyfrowym wykluczeniu seniorów, którzy coraz liczniej korzystają z bankowości internetowej

Moderator – wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński, otwierając spotkanie, tym razem dedykowane chmurze obliczeniowej nawiązał nieco żartobliwie do tytułu powieści Josepha Hellera, co z racji daty wydarzenia – 22 maja, nasuwało się naturalnie.

Wystąpienie otwierające webinarium zarejestrował wcześniej Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, który wskazał, że chmura to nie tylko wyzwanie, ale ogromna szansa, czego izba ma świadomość od paru lat koordynując prace w tym zakresie.

Zwrócił także uwagę, że w warunkach pandemii ujawniły się z całą mocą siła i potencjał cyfrowych kanałów komunikacji, obalając przy okazji mit o cyfrowym wykluczeniu seniorów, którzy, co potwierdzają przywołane badania, coraz liczniej korzystają z bankowości internetowej.

Kolejny z prelegentów - Doradca Przewodniczącego KNF  Maciej Kurzajewski, obszernie omówił Komunikat KNF z 23 stycznia 2020 r., dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej.

Nawiązując do zagajenia moderatora i daty spotkania, wyraził nadzieję, że fatum paragrafu 22 nie da o sobie znać.

Cóż z tego, że w odpowiedzi wiceprezes Włodzimierz Kiciński wskazał, że Maciej Kurzajewski wydaje się być wolny od wszelkich przesądów, skoro kolejny komunikat KNF w przedmiotowej sprawie awizowany jest na dzień 1 listopada.

Jakby tych zaklęć i żartów było mało, technika znów dała o sobie znać.

Na dziesięć z okładem minut transmisję przerwano. Cóż, w warunkach ograniczenia kontaktów społecznych oblężenie Internetu przekracza dostępne moce, co tylko potwierdza potencjał rozwojowy chmury...

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: