Parki Narodowe bez konsultacji z samorządami – propozycja

Samorząd

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zawiera kontrowersyjną propozycję, która będzie dyskutowana na najbliższych posiedzeniach sejmu. Projekt zakłada bowiem zniesienie obowiązku wyrażania przez władze samorządowe zgody na powołanie nowych lub rozszerzenie już istniejących parków narodowych.

Propozycja ta wiąże się z przekonaniem organizacji przyrodniczych, które uważają, że konieczność pozyskiwania akceptacji samorządów blokuje rozwój parków narodowych. Nowe przepisy uwzględniałyby stanowisko samorządów, ale nie byłoby ono wiążące. t

Proponowana nowelizacja nakłada także na ministra ochrony środowiska obowiązek konsultowania decyzji o odwołaniu dyrektora parku narodowego z Państwową Radą Ochrony Przyrody. Powód dymisji powinien być za każdym razem podawany do wiadomości publicznej. Autorzy tej propozycji motywują ją tym, że często dyrektorzy odwoływani są w wyniku niewyjaśnionych przyczyn, niezwiązanych z funkcjonowaniem parku.

Źródło: www.abc.com.pl

Udostępnij artykuł: