Parlament Europejski – miniony tydzień

Tylko u nas

W mijającym tygodniu Parlament Europejski (PE) miał zająć się przegłosowaniem zaleceń dla negocjatorów dotyczących rozmów związanych z zasadami handlu transatlantyckiego i partnerstwa inwestycyjnego (TTIP). Negocjacje budzą wiele emocji. Są też głosy, że niedojście do skutku umowy o wolnym handlu między UE a USA spowoduje izolację w handlu międzynarodowym i ekspozycję na surowcową presję ze strony Rosji. Do sprawozdania Komisji Handlu Międzynarodowego, która odpowiada za kwestie związane ze wspólną polityką handlową i stosunkami gospodarczymi, zgłoszono wiele poprawek.

W mijającym tygodniu Parlament Europejski (PE) miał zająć się przegłosowaniem zaleceń dla negocjatorów dotyczących rozmów związanych z zasadami handlu transatlantyckiego i partnerstwa inwestycyjnego (TTIP). Negocjacje budzą wiele emocji. Są też głosy, że niedojście do skutku umowy o wolnym handlu między UE a USA spowoduje izolację w handlu międzynarodowym i ekspozycję na surowcową presję ze strony Rosji. Do sprawozdania Komisji Handlu Międzynarodowego, która odpowiada za kwestie związane ze wspólną polityką handlową i stosunkami gospodarczymi, zgłoszono wiele poprawek.

Zgodnie z regulaminem PE przewodniczący Martin Schulz zdecydował o odroczeniu głosowania na sesji plenarnej w sprawie zaleceń PE dla negocjatorów umowy i o przekazaniu 116 poprawek zgłoszonych do sprawozdania z powrotem do Komisji. Ma ona je rozpatrzyć i przegłosować, czy i które mają zostać poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym. Komisja Handlu Międzynarodowego PE ma spotkać się w tej sprawie w dniach 15 i 16 czerwca w Brukseli.

Posłowie wezwali Komisję Europejską do przedsięwzięcia odpowiednich kroków w celu ochrony unijnej własności intelektualnej w krajach spoza UE. Przyjęto też odrębną rezolucję, zalecają ocenę i nowelizację wewnątrz-unijnych przepisów dotyczących zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej w internecie. Przyjęta rezolucja wynika z odrzucenia przez PE w 2012 roku porozumienia Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA (umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi). Rezolucję opracowała Maria Alessia Mosca (S&D, Włochy) i została ona przyjęta 521 głosami za, przy 164 głosach przeciw i 17 wstrzymujących się. Wzywa się w niej do z jednej strony do ochrony interesów posiadaczy praw, przedsiębiorstw i interesów również użytkowników końcowych. Problemem jest wyraźne odróżnienie między fizycznym podrabianiem znaków towarowych i patentów a naruszaniem praw autorskich w środowisku cyfrowym. Parlament chce, by Komisja i państwa członkowskie wykazały starania w celu dołączenia protokołu dotyczącego zwalczania podrabiania produktów do Konwencji Narodów Zjednoczonych skierowanej przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (konwencja z Palermo). Zdaniem Parlamentu, Komisja powinna wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa w skutecznej ochronie ich praw do własności intelektualnej. Nie powinno to być związane z nakładaniem na MŚP dodatkowych kosztów i obciążeń.

W PE mówiono w mijającym tygodniu też o prawach udziałowców spółek. Miał być głosowany projekt przepisów, dających udziałowcom przedsiębiorstwa większe prawa w decydowaniu o wynagrodzeniach dyrektorów. Projekt zakłada przyznanie prawa do głosowania, przynajmniej raz na trzy lata, nad wynagrodzeniami dyrektorów. Posłowie z komisji prawnej chcieliby też nałożyć na duże firmy i firmy użyteczności publicznej, takie jak banki, czy ubezpieczyciele, obowiązek ujawnienia, w podziale na kraje: zysków, zapłaconych podatków oraz otrzymanej pomocy państwowej. Projekt nowych przepisów został przyjęty przy niewielkiej przewadze głosów przez parlamentarna komisję prawną. Według danych Komisji Europejskiej, tylko 13 państw członkowskich daje obecnie udziałowcom prawo głosu w sprawie wynagrodzenia, albo w formie głosowania nad sposobem wynagradzania dyrektorów albo/i w formie raportu. Jedynie 15 państw członkowskich wymaga ujawnienia sposobu wynagradzania dyrektorów, a 11 wymaga ujawnienia płacy indywidualnych dyrektorów (w żadnej z tych grup nie ma Polski).

Bohdan Szafrański

 

Udostępnij artykuł: