Parlament Europejski o kredycie konsumenckim

Finanse osobiste

Na poziomie Komisji Europejskiej trwają obecnie prace przygotowawcze do przedstawienia założeń zmian w przepisach Dyrektywy o kredycie konsumenckim. Stan prac dyskutowano w Parlamencie Europejskim, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Flagi UE przed Parlamentem Europejskim
Fot. stock.adobe.com/Grecaud Paul

Na poziomie Komisji Europejskiej trwają obecnie prace przygotowawcze do przedstawienia założeń zmian w przepisach Dyrektywy o kredycie konsumenckim. Stan prac dyskutowano w Parlamencie Europejskim, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Komisja Europejska kontynuuje prace nad założeniami do zmian w przepisach Dyrektywy o kredycie konsumenckim. Działania te były zapowiedziane w New Consumer Agenda – planie działań KE ogłoszonym pod koniec 2020 r.

Komisja zapowiedziała wówczas szereg działań legislacyjnych i nielegislacyjnych wzmacniających pozycję konsumenta na rynku. Dotyczą one nie tylko sektora finansowego, lecz także kwestii bezpieczeństwa produktów lub ograniczania zjawiska greenwashingu.

W zakresie usług finansowych zmiany zapowiedziano w zakresie dyrektyw CCD (kredyt konsumencki) i MCD (kredyt hipoteczny).

Kredyt konsumencki po nowemu

Temat staje się coraz bardziej istotny politycznie i budzi coraz większe zainteresowanie. W ubiegłym tygodniu w Parlamencie Europejskim miało miejsce wysłuchanie publiczne na ten temat zorganizowane w Komisji parlamentarnej IMCO – ds. ochrony konsumenta i rynku wewnętrznego.

Przedstawicielka Komisji – pani Daniela Bankier - head of unit wydziału E.1 – Polityka konsumencka – w Dyrekcji Generalnej DG JUST – przedstawiła najważniejsze założenia projektowanych zmian w CCD ( kredyt konsumencki).

Przewiduje się zaproponowanie nowych przepisów w zakresie szczególnego wsparcie dla nadmiernie zadłużonych konsumentów lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

W pierwszej kolejności planowane jest rozszerzenie zakresu przedmiotowego Dyrektywy o platformy pożyczek peer-to-peer oraz nowe produkty takie jak krótkoterminowe, wysokokosztowe pożyczki.

Ponadto przewiduje się aktualizację wymogów dotyczących ujawniania informacji w celu odzwierciedlenia skutków cyfryzacji i przejścia na umowy online, a także rozbudowanie przepisów dot. zasad oceny zdolności kredytowej w celu zapewnienia dokładnej oceny ochrony konsumentów.

Dodatkowo przewiduje się zaproponowanie nowych przepisów w zakresie szczególnego wsparcie dla nadmiernie zadłużonych konsumentów lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

W szczególności ta ostatnia kwestia stanowi istotne zagadnienie. Komisja chce w ten sposób wprowadzić do przepisów o kredycie konsumenckim zapisy dotyczące stosowania moratoriów kredytowych, które nie są na tym polu regulowane.

Sprzedaż usług finansowych na odległość

Przy okazji zmian w CCD, Komisja przewiduje zmianę w Dyrektywie DMFSD (dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość) - potrzebna jest jej aktualizacja ze względu na wiele zmian od czasu przyjęcia dyrektywy w 2002 r., takich jak cyfryzacja, bardziej złożone produkty finansowe, szybkość, z jaką konsumenci mogą podpisywać umowy i kupować usługi finansowe (w tym za pomocą kanałów mobilnych), a także mając na uwadze nowe sposoby wpływania na zachowania konsumentów przez dostawców produktów kredytowych, w tym profilowanie i big data.

W toku dyskusji posłowie poparli działania KE, zwracając uwagę na potrzebę znaczącego rozszerzenia zakresu przedmiotowego przepisów, mając na uwadze zdalne kanały obsługi klientów, a także pożyczki peer to peer oraz nowe modele behawioralne wykorzystywane przez kredytodawców (np. produkty typu kup teraz, zapłać później).

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: