Parlament Europejski odrzucił konkluzje Rady Europejskiej w sprawie wieloletnich ram finansowych

Bankowość / Finanse i gospodarka

W dzisiejszym głosowaniu podczas sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą konkluzji Rady Europejskiej z dni 7-8 lutego w sprawie wieloletnich ram finansowych. Rezolucja ustala mandat dla parlamentarnych negocjatorów wieloletnich ram finansowych, odrzucając jednocześnie konkluzje Rady Europejskiej w ich obecnej formie.

W przyjętej rezolucji Parlament podkreśla rosnące zaległości w płatnościach, co stanowi zagrożenie dla programów finansowanych z unijnego budżetu. Zaległości tworzą zabroniony w UE deficyt, który został przeniesiony z roku 2012 na rok 2013. Eurodeputowani nalegają, aby kwestia niezapłaconych rachunków została załatwiona zanim negocjacje dotyczące wieloletnich ram finansowych (MFF) dobiegną końca, aby nie przenosić deficytu na kolejne lata.

Parlament oczekuje także większej elastyczności MFF oraz oceny wydatkowania środków w połowie okresu tak, aby nowo wybrany Parlament miał wpływ na ich kształt.

Wynikiem negocjacji powinno być rozporządzenie uzgodnione pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją i Radą.

Jednocześnie trwają negocjacje podstaw prawnych dla programów realizowanych przez UE. Jeżeli Parlament Europejski i Rada nie porozumieją się w tej sprawie, z początkiem 2014 roku obowiązywać będą pułapy finansowe z roku 2013, z uwzględnieniem inflacji.

Ujednolicone teksty dwóch rezolucji dotyczących wzmocnienia nadzoru gospodarczego w UE, tzw. „dwupak można zobaczyć tutaj.

Agnieszka Krawczyk
aleBank.pl

Źródło: www.europarl.europa.eu

Udostępnij artykuł:

Parlament Europejski odrzucił konkluzje Rady Europejskiej w sprawie wieloletnich ram finansowych

Finanse i gospodarka

W dzisiejszym głosowaniu podczas sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą konkluzji Rady Europejskiej z dni 7-8 lutego w sprawie wieloletnich ram finansowych. Rezolucja ustala mandat dla parlamentarnych negocjatorów wieloletnich ram finansowych, odrzucając jednocześnie konkluzje Rady Europejskiej w ich obecnej formie.

W przyjętej dziś rezolucji Parlament podkreśla rosnące zaległości w płatnościach, co stanowi zagrożenie dla programów finansowanych z unijnego budżetu. Zaległości tworzą zabroniony w UE deficyt, który został przeniesiony z roku 2012 na rok 2013. Eurodeputowani nalegają, aby kwestia niezapłaconych rachunków została załatwiona zanim negocjacje dotyczące wieloletnich ram finansowych (MFF) dobiegną końca, aby nie przenosić deficytu na kolejne lata.

Parlament oczekuje także większej elastyczności MFF oraz oceny wydatkowania środków w połowie okresu tak, aby nowowybrany Parlament miał wpływ na ich kształt.

Wynikiem negocjacji powinno być rozporządzenie uzgodnione pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją i Radą.

Jednocześnie trwają negocjacje podstaw prawnych dla programów realizowanych przez UE. Jeżeli Parlament Europejski i Rada nie porozumieją się w tej sprawie, z początkiem 2014 roku obowiązywać będą pułapy finansowe z roku 2013, z uwzględnieniem inflacji.

Przyjęty tekst nie został jeszcze udostępniony na stronach PE.

Agnieszka Krawczyk
www.aleBank.pl
Źródło: www.europarl.europa.eu

Udostępnij artykuł: