Parlament Europejski – osiągnięto porozumienie w sprawie likwidacji roamingu!

Tylko u nas

Od 15 czerwca 2017 roku operatorzy telefonii komórkowej nie będą mogli pobierać dodatkowych opłat za połączenia wykonywane w innym kraju UE. To kolejny krok na drodze do swobodnego przepływu usług pomiędzy krajami Unii.

Ta nieformalna jeszcze umowa o zakazie dopłat opłat roamingowych do wykonywania połączeń telefonicznych, wysyłania wiadomości tekstowych lub korzystania z internetu podczas pobytu za granicą w innym państwie UE będzie musiała być zaaprobowana przez parlamentarną Komisję Przemysłu, Parlament i Radę Unii Europejskiej. Jest to przewidziane w tym roku. Ponadto już od 30 kwietnia 2016 roku mają zostać wprowadzone nowe niższe stawki maksymalne, które operatorzy będą mogli pobierać w ramach roamingu w krajach unijnych. Maksymalna dopłata za połączenia głosowe wyniesie 0,05 euro za minutę (obecnie 0,19 euro), natomiast dla wiadomości tekstowych (SMS) będzie to nie więcej niż 0,02 euro (obecnie do 0,06 euro), a za megabajt transferu danych 0,05 euro (obecnie 0,20 euro). W umowie zabezpieczono otwarty dostęp do internetu, to znaczy, że każdy ma prawo do dostępu, dystrybucji informacji, usług i korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych według własnego wyboru niezależnie od ich lokalizacji.

Dotychczas przeciwnicy zniesienia opłat roamingowych zwracali uwagę, na możliwe nadużycia związane ze znacznymi różnicami cen usług w różnych krajach. W umowie znalazły się zapisy mające chronić telekomy przed nadużyciami, takimi jak na przykład “stały” roaming, Umowa przewiduje możliwość ustalenia klauzuli tzw. dozwolonego użytku (zostaną one określone przez Komisję Europejską i regulatorów rynku telekomunikacyjnego). Kolejnym zastrzeżeniem wysuwanym przez operatorów były obawy, że w przypadku znacznych różnic cen usług, mogą być zmuszeni dopłacać do usług świadczonych w roamingu przez innych operatorów. Uzgodniono, że jeśli operatorzy mogą udowodnić, że nie mogą odzyskać kosztów, a to wpływa na ceny krajowe, to krajowe organy regulacyjne mogą zezwolić im pobierać minimalne dopłaty w wyjątkowych okolicznościach w ramach rekompensaty. Przy czym przedstawiciele PE uzyskali gwarancje, że krajowe organy regulacyjne mają środki, aby zmieniać lub odrzucać takie dopłaty, jeśli są one bezpodstawne.

Nie będzie też możliwe blokowanie przez dostawców internetu lub spowalnianie prędkości przesyłania danych związanych ze świadczeniem niektórych usług ze względów komercyjnych. Poza tymczasowymi związanymi na przykład z: przeciążeniem sieci, atakami oraz w ramach wykonania nakazu sądowego, lub innego obowiązku prawnego. Działania te muszą być przejrzyste, niedyskryminujące, proporcjonalne i ograniczone w czasie.

Do 15 czerwca 2017 roku, konsumenci nadal będą informowani, za pomocą wiadomości tekstowej (SMS), o opłatach roamingowych, w tym o ew. klauzulach dozwolonego użytku. W przypadku internetu, przy podpisywaniu umowy z operatorem o minimalnej, zazwyczaj dostępnej i maksymalnej prędkości internetu. Jeśli operator nie zapewni obiecywanych prędkości, będzie to uznane za naruszenie umowy.

Warto przypomnieć, że trzy lata temu wprowadzono przepisy ograniczające opłaty za połączenia międzynarodowe na terenie wspólnoty.

Bohdan Szafrański

SzostyAkapitIKolejne

Udostępnij artykuł: