Parlament Europejski – przejrzystość podatkowa

Tylko u nas

W środę 25 marca w Parlamencie Europejskim odbyła się debata poselska związana z przygotowanym przez Komisję Europejską tzw. pakietem o przejrzystości podatkowej. Projekt pakietu został złożony 18 marca, a jego wprowadzenie zobowiąże państwa członkowskie do wzajemnego informowania się o interpretacji prawa podatkowego w danym kraju.

W środę 25 marca w Parlamencie Europejskim odbyła się debata poselska związana z przygotowanym przez Komisję Europejską tzw. pakietem o przejrzystości podatkowej. Projekt pakietu został złożony 18 marca, a jego wprowadzenie zobowiąże państwa członkowskie do wzajemnego informowania się o interpretacji prawa podatkowego w danym kraju.

W trakcie debaty zwracano uwagę, że konieczna jest większą przejrzystość interpretacji narodowego prawa podatkowego, ponieważ nieuczciwa konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami może prowadzić do dążenia osiągnięcia najniższego poziomu opłat związanych z podatkami. Zgodnie z opiniami wyrażanymi przez wielu posłów, podatki powinny być płacone w miejscu, w którym wypracowano zyski. W centrum zainteresowania była też potrzeba wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB). Ma to spowodować wyrównanie istniejących obecnie różnic. Z kolei specjalne warunki wynegocjowane w umowach z międzynarodowymi korporacjami a dotyczące opodatkowania, uznano za nieuczciwe w stosunku do obywateli oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Odpowiedzialny za problematykę podatkową Komisarz Pierr Moscovici bronił propozycji Komisji dotyczącej automatycznej wymiany informacji o interpretacji prawa podatkowego pomiędzy państwami UE i zgodził się, że różnice w narodowym prawie podatkowym prowadzą do fragmentacji rynku wewnętrznego UE. Zapowiedział też przygotowanie analizy obecnej sytuacji w UE i jej przedstawienie do końca 2015 roku. Ma ona być podstawą do dalszych prac związanych z podatkami.

W trakcie debaty 25 marca, jak podano, PE z zadowoleniem przyjął porozumienie w sprawie automatycznej wymiany informacji oraz perspektywę jego szybkiego wdrożenia i w związku z tym wezwał do ostatecznego zniesienia tajemnicy bankowej w krajach UE już od początku czerwca 2015 roku. Podkreślono też, że inwestycje transgraniczne, w szczególności prywatne, są konieczne dla gospodarki UE. Niski poziom opodatkowania jest niezbędny nie tylko dla dobra gospodarstw domowych, ale także dla konkurencyjności UE i dla tworzenia nowych miejsc pracy. Kluczowa też jest rola, jaką przedsiębiorstwa MŚP odgrywają w pobudzaniu wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE, a polityka podatkowa powinna być projektowana w taki sposób, by minimalizować przeszkody podatkowe i obciążenia administracyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło: Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: