Parlament Europejski za jawnością w finansach dużych przedsiębiorstw i spółek akcyjnych

Tylko u nas

W trakcie posiedzenia plenarnego 7 lipca 2015 roku w Strasburgu posłowie głosowali za większą jawnością dotyczącą przepływów finansowych w dużych przedsiębiorstwach. Chodzi między innymi o obowiązek ujawniania informacji dotyczących zysków i ich opodatkowania oraz otrzymanej pomocy państwowej.

W trakcie posiedzenia plenarnego 7 lipca 2015 roku w Strasburgu posłowie głosowali za większą jawnością dotyczącą przepływów finansowych w dużych przedsiębiorstwach. Chodzi między innymi o obowiązek ujawniania informacji dotyczących zysków i ich opodatkowania oraz otrzymanej pomocy państwowej.

Nie jest niczym zaskakującym, że przedsiębiorstwa starają się płacić możliwie jak najniższe podatki. Jak się jednak w praktyce okazuje, zwłaszcza międzynarodowe korporacje, szczególnie często, korzystają z różnych ulg i zwolnień, wykorzystując swoją uprzywilejowaną pozycję i obecność na wielu rynkach. Budzi to wiele zastrzeżeń. W PE od dawna dyskutowano nad sposobem ograniczenia tego rodzaju praktyk. W trakcie głosowania poprawek, do przygotowywanych regulacji dotyczących ładu korporacyjnego na obszarze UE, przegłosowano przyjęcie narzędzi, które pozwolą ograniczyć unikanie opodatkowania. Jak na przykład obowiązkowa sprawozdawczość w podziale na kraje, w których firma działa, co zobliguje międzynarodowe korporacje do informowania o podatkach płaconych, w każdym państwie, w którym działają oraz o otrzymanej pomocy państwowej w każdym z nich. Przyjęto też zapisy, które dają udziałowcom prawo do głosowania, co najmniej raz na trzy lata, nad wysokością wynagrodzenia dla dyrektorów. To wynik osiągniętego pomiędzy ugrupowaniami parlamentarnymi konsensusu. Niektóre ugrupowania takie jak: socjaldemokraci, zieloni i skrajna lewica chciały również szczegółowego regulowania płac kadry kierowniczej. Jednak w zamierzeniu większości posłów PE było zachęcanie inwestorów, akcjonariuszy w tym instytucjonalnych, do długoterminowego zaangażowania, a temu na pewno nie służyłyby temu dodatkowe szczegółowe przepisy, proponowane przez niektóre frakcje.

Nowe wymagania dotyczące sprawozdań podatkowych obejmujący duże przedsiębiorstwa i spółki akcyjne, to publikacja informacji dotyczących zysków lub strat przed opodatkowaniem, zapłaconych podatków od zysków lub strat oraz otrzymanej pomocy publicznej w podziale na kraje. Przepisy mają też objąć: przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, spółki giełdowe, firmy ubezpieczeniowe, oraz firmy, którym państwo członkowskie nada taki status ze względu na ich duże znaczenie. Udziałowcy będą mogli głosować, przynajmniej raz na trzy lata, nad polityką wynagrodzeń dyrektorów, w spółkach giełdowych. Państwa członkowskie powinny mieć prawo do decyzji, czy wynik takiego glosowania jest wiążący, czy tylko ma pełnić funkcję doradczą. Zmiany zwiększą też jawność funkcjonowania spółek, między innymi poprzez identyfikację akcjonariuszy i zasady jawności obejmujące doradców inwestorów oraz wpływ akcjonariuszy na istotne transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi (spółka z tej samej grupy, kierownictwo, większościowy udziałowiec). Warto zauważyć, wyjątkową zgodność parlamentarzystów - za wprowadzanymi zmianami oddano 556 głosów, przy 67 głosach przeciw i 80 wstrzymujących się od głosu. Nie zamknięto pierwszego czytania i zdecydowano o przystąpieniu do negocjacji z państwami członkowskimi w celu porozumienie, dotyczącego ostatecznej wersji przepisów.

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: