PARP: 100 mln zł w konkursie dla mikro-, małych i średnich firm z Polski Wschodniej

Firma

27 lutego br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna pierwszą rundę naboru wniosków w konkursie „Internacjonalizacja MŚP”. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro -, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej.

Fot. Pixabay.com

27 lutego br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna pierwszą rundę naboru wniosków w konkursie „Internacjonalizacja MŚP”. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro -, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej.

#PARP rozpoczyna pierwszą rundę naboru wniosków w konkursie „Internacjonalizacja MŚP”. Pula środków wynosi 100 mln zł #MSP #firmy #PolskaWschodnia

Wsparcie jest przeznaczone m.in. na: koszty usług doradczych obejmujących przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych i udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.Pula środków w konkursie wynosi 100 mln zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:- 800 tys. zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub- 550 tys. zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),W obu przypadkach:- maksymalnie 30 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;- maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z zakupem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.Pierwsza runda konkursu potrwa od 27 lutego do 29 marca 2018 r, druga - od 30 lipca do 4 września 2018 r.Starając się o dofinansowanie procesu internacjonalizacji z funduszy publicznych, należy koniecznie mieć na uwadze i wykluczać sytuacje, w których może wystąpić tzw. niedozwolona pomoc eksportowa. Dotyczy to w szczególności sytuacji ubiegania się o pomoc na te same rynki geograficzne (kraje), na których przedsiębiorstwo prowadzi już sprzedaż innych produktów.

Źródło: Informacja prasowa PARP

Udostępnij artykuł: